Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szak

Miért az Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szak?

Az orvostársadalom számára a tulajdonformától független egészségügyi intézmények, egészségügyi részterületek irányításához szükségessé vált a korszerű egészségügyi-közgazdasági ismeretek megszerzése. Ezekkel az ismeretekkel hosszú távú vezetési, irányítási, gazdálkodási feladatok ellátása válik lehetővé a megváltozott piacgazdálkodás körülményei között az egészségügyi ellátás minőségi javításának érdekeit szem előtt tartva.

Képzésünket azoknak az orvos diplomával rendelkezőknek és végzős orvostan hallgatóknak ajánljuk, akik munkájuk magas színvonalú ellátásához szükséges ismeretek fejlődésével és közgazdasági vonatkozású megalapozásával, kibővítésével, lépést akarnak tartani, akik önálló és vezetői funkciókat kívánnak ellátni az egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél itthon és külföldön, az egészségügy felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél, a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó intézményeknél, a magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

Mit tanulhat az Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon?

A 4 féléves képzés során hallgatóink széles elméleti és gyakorlatorientált közgazdasági felkészítést kapnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a résztvevők probléma-felismerési és probléma-megoldási készségeinek fejlesztésére. Az első két félévben főként közgazdasági alapozó tárgyak kerülnek oktatásra, majd a szakma specialitásának megfelelően menedzsment, kórház-gazdálkodási, szakellátás-gazdálkodási, gyógyszer-gazdálkodási ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink.

A képzésen részt vevők megismerik az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait, összefüggéseit, az egészségügy hazai és külföldi gazdálkodási rendszerét ellátási formákhoz kapcsolódóan, a társadalombiztosítás elveit, gyakorlatát, az egészségügyi intézmények közgazdasági ellenőrzési, számviteli, elemzési rendszerét, finanszírozási mechanizmusát, gyakorlatban alkalmazásra kerülő informatikai módszereit, minőségirányítási rendszerét, a válságmenedzsment fontos szerepét.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola olyan képzést kíván megvalósítani, amely egy speciális területen teszi lehetővé, hogy a hallgatók piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A szakokon végzettek alkalmassá válnak az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok elvégzésére, az egészségügyi intézmények, szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatainak elemzésére, tervezésére, irányítására egyaránt hazai és nemzetközi területeken, az EU követelményrendszerének, egészségügyi fejlesztési politikájának kialakításában való közreműködésre, problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására.

Cikk nyomtatása E-mail