Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Business Coach szakirányú továbbképzési szak

Miért a Business Coach szakirányú továbbképzési szak?

A Business Coach szak a vállalkozásvezetők, menedzserek, hivatásos coachok, valamint HR területen szolgáltatást nyújtó szakemberek részére biztosít megalapozott hátteret és módszerbeli kompetenciákat. A Business Coach feladata, hogy elősegítse a szervezetek vezetőinek és munkatársainak szakmai és személyes fejlődését. A Business Coach a vezetők és munkatársak kísérője egyéni és szervezeti céljaik elérésének útján. Segíti őket abban, hogy felismerjék a sikerblokádokat, felleljék és hasznosítsák a rendelkezésre álló külső és belső sikerpotenciálokat.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

  • teljes körű, önállóan alkalmazható coaching tudást kívánnak szerezni;
  • a gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetnek;
  • előítélet-mentesen és megbecsülő módon fordulnak mások felé;
  • a saját személyiségüket is erősíteni, fejleszteni kívánják;
  • a business coach hivatást alkalmazottként vagy önálló vállalkozásban magas szinten kívánják művelni.

A speciális szaktudáshoz az Európai Coaching Szövetség ECA kvalifikált mester coachaival dolgozunk, akik a gyakorlati módszertani modult gondozzák.

Végzett coachaink ECA kvalifikációt is szereznek.

Mit tanulhat a Business Coach szakirányú továbbképzési szakon?

A coaching iránti igény elterjedésével párhuzamosan megnőtt a coach szakmai követelményeivel szemben támasztott igény is a vállalatok és a vezetők részéről. Ezeket a megnőtt igényeket csak alaposan képzett, a mai gazdaság komplex folyamatait értő, magas szintű személyes, szociális és emocionális kompetenciával rendelkező, a coaching folyamatát professzionálisan irányítani tudó coach képes teljesíteni. A képzés az elméleti megalapozottságával és a gyakorlatban sikeresen alkalmazott módszereivel ezt célozza meg.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A coaching iránti igény az egyre gyorsabb ütemű és mélyebbre ható gazdasági és társadalmi változások következtében, az utóbbi években jelentősen megnőtt. Vállalkozásoknak és intézményeknek olyan vezetőkre és munkatársakra van szükségük, akik a gyorsan változó viszonyok között is magas szinten képesek helytállni, és egyenletesen magas teljesítményt nyújtani. Az egyre élesebb versenyhelyzetben ezért alapvető érdekük fejleszteni, és a megtartani őket. Csak magas szakmai, személyes és együttműködési kompetenciával rendelkező vezetőkkel és munkatársakkal biztosíthatják elért eredményeik tartósságát.

Ugyanakkor a vezetők és a munkatársak is egyre inkább igényelnek támogatást személyes fejlődésükhöz, és a munka során megjelenő problémáik megoldásához. Élsportolókhoz hasonlóan szükségük van egy professzionális partnerre, aki segít problémahelyzetük tisztázásában, céljaik megfogalmazásában, stratégiájuk kidolgozásában és kíséri őket a megvalósításhoz vezető úton. Nem véletlen, hogy a coaching a sport területéről nőtte ki magát és vált a tanácsadás egy speciális formájává. Csúcsteljesítmények elérésében ugyanúgy, mint hullámvölgyekből való kilábalásban egy külső támogatás, egy más perspektívából való megközelítés elengedhetetlenül fontos segítség lehet.

A képzés ismeretanyagának birtokában a végzettek képessé válnak:

  • az üzleti élet szereplői számára coaching folyamat nyújtására,
  • segíteni az üzleti ügyfeleik személyes és szakmai fejlődését,
  • képesek segíteni az ügyfelek célkitűzését és céljainak elérését.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens
I. em. 133.
(+36 99) 518-468
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar