Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Aktív és ökoturisztikai referens szakirányú továbbképzési szak

Miért az aktív és ökoturisztikai referens szakirányú továbbképzési szak?

Az aktív és ökoturisztikai referens szak indításával célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik elkötelezettek a fenntartható turizmusfejlesztés iránt, akik ismerik az aktív és ökoturizmus alapvető trendjeit, összefüggéseit és részterületeit, akik képesek magas színvonalú és fenntartható turisztikai termékeket létrehozni, működtetni, azokat megfelelően kommunikálni, új csomagajánlatokat létrehozni. Ismerik az aktív- és ökoturizmus fejlesztéspolitikai rendszerét, képesek egy-egy desztináció esetében fejlesztési stratégiákat megfogalmazni, fenntartható projekteket generálni, hozzájárulva ezzel a térségi turisztikai kínálat bővüléséhez, és a térségben élők jólétének növekedéséhez.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

  • az aktív- és ökoturizmus területén szeretnének elhelyezkedni, vagy akik már ezen a területen tevékenykednek, de szeretnék tudásukat elmélyíteni és rendszerezni (pl. erdészetek, nemzeti parkok, szállodák, tourinform irodák, turisztikai vállalkozások vagy szervezetek munkatársai)
  • a turizmus fejlesztésében a fenntarthatóság alapelveit tartják szem előtt, a tervezéskor ügyelve a hosszú távú működtetés és működés feltételeinek megteremtésére
  • akik nyitottak a természetben végezhető aktív tevékenységekre, tisztelik a természeti értékeket, és elkötelezettek a fenntarthatóság irányába.

Mit tanulhat az aktív és ökoturisztikai referens szakirányú továbbképzési szakon?

A hallgató a szakon megismerheti az aktív és ökoturizmus elméleti alapjait, a turizmus szociográfiai összefüggéseit, ökológiai és környezetpedagógiai, turizmusmarketing- és kommunikáció, valamint desztinációs és termékfejlesztési alapismereteket. Ezek mellett részletesen megismerheti az aktív turizmus egyes ágait, hangsúlyosan a gyalogos, zarándok, kerékpáros, vízi és evezős, valamint geoturizmus részterületeit.

A képzés lebonyolítása során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók ne csak tantermi körülmények között sajátítsák el az ismereteket, hanem autentikus környezetben, tanulmányi kirándulások keretében valós élményszerzés közben, mindezt a szakma kiemelt gyakorlati oktatóitól. Ennek érdekében Karunk együttműködik az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal (AÖFK) és a Magyar Természetjáró Szövetséggel (MTSZ).

Az oktatás helyszíne Sopron. A tanórák hétvégenként kerülnek megtartásra, a pénteki délutáni órák online (14:30-18:30), a szombatiak jelenléti formában (9:00-18:00) zajlanak. Az őszi félévben nagyjából 7-8 konzultációs hétvége várható. A tavaszi félévben a 2-3 konzultációs hétvége mellett, a tanterv kötelező részeként a tanulmányi kirándulásokra (várhatóan 2-3 hosszú hétvége) kerül sor, ezek során péntek-szombat-vasárnapi napokkal szükséges tervezni. A tanulmányi kirándulásokon való részvétel kötelező, maximum egy alól kérhető felmentés. A képzés díja tartalmazza a tanulmányi kirándulások időtartama alatt felmerülő költségek egy részét (pl. szervezés, eszközbérlés, szakvezetés, belépőjegy), a további felmerülő költségeket a hallgató téríti (pl. helyszínre utazás, szállás, étkezés stb.). A képzés és a tanulmányi kirándulás időbeli beosztása változhat.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A karrierlehetőségek tárháza széles, tekintve, hogy az aktív- és ökoturizmus iránt egyre nagyobb a hazai és nemzetközi érdeklődés. Egyre több olyan szakmai szervezet van (pl. erdészetek, nemzeti parkok, látogatóközpontok), ahol szükség van olyan szakemberekre, akik speciális ismeretekkel rendelkeznek e területen.

Továbbtanulási lehetőségek a turizmus területén felsőfokú képzésekre, vagy a szakterületen további speciális ismeretek megszerzésére irányulhatnak, például túravezető, kerékpáros túravezető képzés.

A szakirányú továbbképzés egyes tantárgyai elismertethetők a Felelős turizmusfejlesztés mesterképzési szakon.

 

További információ a képzés díjáról és a jelentkezés módjáról: https://lkk.uni-sopron.hu/lkk-meghirdetett-szakiranyu-kepzesek

 

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Bazsóné dr. Bertalan Laura
egyetemi docens, duális képzésfelelős
I. em. 120.
(+36 99) 518-424
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar