Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egészségügyi controller szakirányú továbbképzési szak

Miért az Egészségügyi controller szakirányú továbbképzési szak?

Az egészségügyi szolgáltatói piac jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, és ez a változás – a kihívásoknak megfelelően – folytatódni fog. Az egészségügy finanszírozási és gazdasági háttérének bonyolultsága, a külső környezeti kihívások több és sokrétűbb kihívások elé állítják az egyes szolgáltatókat, azok vezetőit. Ezért felértékelődik – nemcsak a magán szolgáltatóknál, hanem az állami intézményekben is – a döntéstámogatás, tanácsadás és elemzés szerepe, amit egy egészségügyi controller képes csak elvégezni. 

Az Egészségügyi controller szak azokat várja, akik a közintézmények, magán egészségközpontok, egészségügyi szolgáltatók, gyógyturizmusban részt vevők és az idősek, illetve ápolásra szorulók ellátását szolgáló köz- és magánintézmények vezetésének döntéstámogatói és tanácsadói controlling szaktudása iránt érdeklődik.

Mit tanulhat az Egészségügyi controller szakirányú továbbképzési szakon?

A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségügyi controllerek képzése, akik a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügy állami és magán intézményeinek rendszerét, működésének módját, és a képzés során megszerzett tudásukkal segítik az intézményi vezetés hatékonyabb döntéshozatalát.

A 2 féléves, elméleti és gyakorlati tudásanyagot optimálisan felépítő és kombináló képzésben a hallgatók megismerik a controlling szakma alapjait, az egészségügy finanszírozási és gazdálkodási sajátosságait. Részletes ismeretekre tesznek szert az egészségügyi szolgáltatók üzleti, működtetési és irányítási hátterével kapcsolatban. A gyakorlat orientált tematikák segítségével komplex képet kapnak a kórházgazdálkodási modelleken túl a válságmenedzsment egyes aspektusairól is.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az egészségügyi controlling vezető a felső vezetés része, azzal szoros kapcsolatban áll, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos, gyógyszerész vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi, pénzügyi és számviteli tapasztalattal, illetve szaktudással. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek pénzügyi, finanszírozási, számviteli irányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett pénzügyi és számviteli vezetőinek, board tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, idősek, ápolásra szorulók intézményei, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges controlling irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen.

A szakon végzett hallgató alkalmas:

  • döntés előkészítő, elemző–kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügyi intézmények, magán szolgáltatások területén;
  • az egészségügyi intézmények gazdálkodásának működtetésére, elemzésére, tervezésére, irányítására, felügyeletére, valamint üzleti tervek pénzügyi részeinek elkészítésére;
  • egészségpolitikai javaslatok pénzügyi-gazdasági értékelésére, az információk szelektálására, a vezetők döntéseinek támogatására, valamint válságjelenségek felismerésére.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Szóka Károly
egyetemi docens
I. em. 107.
(+36 99) 518-426
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar