Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak

Miért a Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak?

A Humánmenedzsment szak komplex ismeretanyagot ad olyan szakemberek számára, akik stratégiai partnerként támogatni tudják a vezetői döntéseket. Komplex látásmód kialakításával az egyes rendszerek kialakítását és fejlesztését egyaránt képesek elvégezni ágazattól és szervezeti mérettől függetlenül, valamennyi szervezettípusban.

A Humánmenedzsment szakközgazdász szak célja olyan humán szakemberek kibocsátása, akik magas szakmai színvonalon képesek a szervezetek emberi erőforrás tevékenységének tervezésére, működtetésére, értékelésére és ellenőrzésére a továbbképzésen elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag segítségével.

A Humánmenedzsment szak azokat várja, akik:

 • érdeklődnek mind az üzleti, mind a köz(oktatási)szféra humán tevékenységének értékelése iránt;
 • részt kívánnak venni a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.

Mit tanulhat a Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szakon?

A képzés 4 féléve alatt a hallgatók társadalomtudományi, menedzsment és a jogtudomány kapcsolódó területeit sajátítják el.

A társadalomtudományi és jogi ismeretek biztosítják a szakma alkalmazásának keretfeltételeit és a módszertanok alkalmazásának hatékonyságát növelik. A menedzsment ismeretek témakörében olyan tananyagot sajátítanak el, amely a humánmenedzsment módszertanok alapvető eszköztárát tartalmazza. Megismerik a folyamatok vezetésére, működtetésére és változtatására vonatkozó alapokat.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A gyakorlatorientált képzés elvégzésével a végzettek alkalmasak mind az üzleti, mind a köz(oktatási) szféra humán tevékenységének értékelésére is. A magas szintű pszichológiai ismeretanyag és tárgyalástechnikai tréning hozzásegíti őket, hogy az elsajátított szakmai ismereteket megfelelő módon kommunikálják, és fontos részt vállaljanak a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.

A szakon végzett hallgató alkalmas:

 • a szervezetek emberierőforrás-rendszerének megtervezésére, működtetésére, és a többi funkcionális területekkel való kölcsönhatások felismerésére;
 • a humánerőforrás-rendszerek auditálására;
 • az emberierőforrás-funkció racionalizálására;
 • a szervezet eredményességéhez való funkcionális hozzájárulás maximalizálására;
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
 • a különböző típusú üzleti vállalkozások humán szemléletű átvilágítására;
 • a humántőke szervezetbeni hatékonyságának mérésére;
 • a HR-területek informatikával támogatott rendszereinek használatára;
 • az oktatási intézmények működtetésére, gazdálkodási feladatainak ellátására.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens
I. em. 133.
(+36 99) 518-468
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar