Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Diplomaosztó ünnepség a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa 2024. június 28-án 10.00 órai kezdettel tartotta diplomaosztó nyilvános tanácsülését.

20240628_diplomaoszto.png

Az elnökség és a doktorjelöltek bevonulása után Prof. Dr. Széles Zsuzsanna egyetemi tanár asszony, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja nyitotta meg az ünnepélyes és nyilvános kari tanácsülést, melyet a jelöltek, hozzátartozók, résztvevők köszöntése, az elnökség bemutatása követett. Vendégeink sorában köszönthettük Dr. Béres József urat, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnökét, és Kövesdi Szilárd István urat, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. vezérigazgatóját.

 

Prof. Dr. Fábián Attila rektor úr és Prof. Dr. Széles Zsuzsanna dékán asszony ünnepi beszédei után, az ünnepi esemény folytatásában a kitüntetések átadása következett.

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Soproni Egyetem Szenátusa az alábbi kitüntetéseket adományozta: 

 • A Soproni Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést: dr. Resperger Richárd adjunktus úrnak,
 • A Soproni Egyetem Kiváló Kutatója kitüntetést: dr. habil. Koloszár László egyetemi docens úrnak, az Üzleti Tanulmányok Intézet igazgatójának,
 • Az Év Fiatal Oktatója kitüntetést: dr. Pirger Tamás adjunktus úrnak, 
 • Kiváló PhD Témavezető kitüntetést: dr. Bartók István egyetemi docens úrnak,
 • Rektori Dicséret kitüntetést: Tamasi Hajnalka és Varga Martina tanulmányi előadóknak.

Az egyetem Szenátusának döntése értelmében 2024-ben Arany Évgyűrű Oklevél kitüntetésben részesült dr. Fórián-Szabóné Horváth Margit asszony, a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar nyugállományba vonult mesteroktatója.

Az egyetem Szenátusának döntése értelmében 2024-ben a Soproni Egyetem Kiemelt Duális Partnere címben részesült: a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság.

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Rektori Kabinet döntésének megfelelően: 

 • Rektori Dicséret kitüntetésben részesült: Nagy Ádám kereskedelem és marketing alapszakos hallgató,
 • Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek: Gortva Klaudia turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató és Hana Sosic nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató.

A Béres Alapítvány a Teljes Életért és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás alapján meghirdetett Béres Kiválósági Ösztöndíjat a 2023/2024. tanév tavaszi félévére Benke Norbert pénzügy és számvitel alapszakos hallgató nyerte el.

 

A Kari Tanács a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben, a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján a 2023/2024. tanévben az alábbi elismerő okleveleket adományozta: 

 • Oktató a Hallgatókért kitüntetést: dr. Baranyi Aranka egyetemi docens asszonynak, 
 • Dolgozó a Hallgatókért kitüntetést: Molnár Gyöngyi gazdasági koordinátornak, a kar dékáni hivatalvezetőjének, 
 • Hallgató a Hallgatókért kitüntetést: Benke Norbert közgazdász hallgatónak, a Hallgatói Önkormányzat elnökének.

 

A kitüntetések átadását követően Kékes Kata gitárművész és Harka-Szarvas Anna fuvolaművész előadásában Schubert: Szerenád és Celso Machado: Piazza Vittorio című művét hallhattuk.

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon a 2023/24. tanév tavaszi szemeszterében magas szintű tudományos tevékenységét, oktatói és előadói képességét a törvényben meghatározott módon bizonyította: 

 • Dr. Radácsi László a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora,
 • Dr. Stefan Hunziker a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora.

Az egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban nevezettet önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházza, részükre az oklevelet kiadta.

 

A doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményesen megvédett disszertációja alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a Gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban PhD doktori címet adományozta: 

 • Gyurasicsné Fazekas Nikolett okleveles közgazdász,
 • Mattiassich Enikő okleveles közgazdász,
 • Németh Tamás okleveles közgazdász,
 • Patyi Balázs okleveles közgazdász,
 • Samu István kulturális antropológia szakos bölcsész és középiskolai tanár,
 • Vitéz-Durgula Judit okleveles közgazdász,
 • Arjana Kadiu okleveles közgazdász,
 • Günther Maier okleveles mérnök,
 • Mohamed El Merroun okleveles közgazdász részére.

 

Dr. Keresztes Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes úr ismertette a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Záróvizsga Bizottságainak munkáját, a záróvizsgák eredményeit. Ebben a szemeszterben 104 jelölt eredményesen záróvizsgázott, a Soproni Egyetem Hallgatói Követelményrendszerében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, a szakképzettséget megszerezte és átvehette az oklevelét.

 

Jó szerencsét! Isten éltesse a Közgazdászokat!

 

Sopron TV>>>

Kisalföld cikke>>>

 

Cikk nyomtatása E-mail