Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Diplomaátadó ünnepség a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa 2024. február 9-én 10.00 órai kezdettel tartotta diplomaosztó nyilvános tanácsülését.

20240209_diplomaoszto.jpg

Az elnökség és a doktorjelöltek bevonulása után prof. dr. Széles Zsuzsanna egyetemi tanár asszony, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja nyitotta meg az ünnepélyes és nyilvános kari tanácsülést, melyet a jelöltek, hozzátartozók, résztvevők köszöntése, az elnökség bemutatása követett. Vendégeink sorában köszönthettük Béres Marcell urat, a Béres Gyógyszergyár Zrt. alelnökét, innovációs és portfóliómenedzsment igazgatóját, valamint Regéczy-Béres Melinda asszonyt, a Béres Gyógyszergyár Zrt. kommunikációs igazgatóhelyettesét is.

Prof. dr. Lakatos Ferenc rektorhelyettes úr és prof. dr. Széles Zsuzsanna dékán asszony  ünnepi beszédei után a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola  növendékének, Németh-Hajnal Csongornak előadásában Beethoven Szonatina művét hallhattuk. Felkészítő tanára Wagner Csaba, zongorán  Schárfy Zoltánné Halmos Erika kísérte.

Az ünnepi esemény folytatásában a kitüntetések átadása következett.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján a Szenátus döntésének megfelelően az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Alma Mater kitüntetésben részesült:

 • Horváth Kata kereskedelem és marketing alapszakos közgazdászjelölt.

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar érdekében végzett munkájuk, szakmai és közéleti tevékenységük elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek:

 • Bartha Szabolcs turizmus-vendéglátás alapszakos,
 • Tenki Péter gazdálkodási és menedzsment alapszakos

közgazdászjelöltek.

Idén 22. alkalommal került megrendezésre az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny, amely Magyarország egyik legnagyobb hagyományokkal bíró esettanulmányi versenye. A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 4 fő hallgatóból álló csapata első helyezést ért el a kétfordulós versenyen. Kiemelkedő eredményük elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek:

 • Benke Norbert pénzügy és számvitel alapszakos,
 • Major Laura pénzügy és számvitel alapszakos,
 • Pinezits Kevin Attila pénzügy és számvitel alapszakos,
 • Zsigrai Hanna pénzügy és számvitel alapszakos

hallgatók.

A Béres Alapítvány a Teljes Életért és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás alapján pályázatot hirdettünk a Béres Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában. Az ösztöndíjra azok az alapképzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók pályázhattak, akik legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és tudományos, illetve egyéb szakmai, közéleti tevékenységet is vállaltak.              A 2023/24. tanév őszi félévére a Béres Kiválósági Ösztöndíjat elnyerte:

 • Zsigrai Hanna pénzügy és számvitel alapszakos hallgató.

A 2023/24. tanév őszi félévében a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar „Széchenyi István Gazdálkodás- és szervezéstudományok” Doktori Iskoláját 7 hallgató végezte el sikeresen. A doktori képzés eredményeként egyetemünk Doktori és Habilitációs Szabályzatának megfelelően, eredményesen megvédett disszertációja alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa a gazdálkodás és szervezéstudományok tudományágban PhD doktori címet adományozta:

 • Balogh Zita okleveles közgazdász
 • Gyurasicsné Fazekas Nikolett okleveles közgazdász
 • Istenes-Benczi Melinda okleveles bölcsész
 • Paulovics Ágnes okleveles közgazdász
 • Stefan Breuer okleveles közgazdász
 • Tóth Tímea Zsófia okleveles közgazdász
 • Wael Alasfar okleveles közgazdász

részére.  

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon a 2023/24. tanév őszi szemeszterében magas szintű tudományos tevékenységét, oktatói és előadói képességét a törvényben meghatározott módon bizonyította:

 • Henrique Schneider, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora.

Az egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa a gazdálkodás- és szervezéstudományokban nevezettet önálló egyetemi előadások tartásának jogával, valamint a dr. habil. cím viselésének jogával felruházza, részére az oklevelet kiadta. 

Dr. Keresztes Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes úr ismertette a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Záróvizsga Bizottságainak munkáját, a záróvizsgák eredményeit. Ebben a szemeszterben 76 jelölt eredményesen záróvizsgázott, a Soproni Egyetem Hallgatói Követelményrendszerében megszabott tanulmányi követelményeknek eleget tett, a szakképzettséget megszerezte és átvehette az oklevelét.

Jó szerencsét!
Isten éltesse a Közgazdászokat!

 

Galéria >>>

Kisalföld cikk >>>

Sopron TV híradása >>>

Béres Gyógyszergyár Zrt. honlap megjelenése >>>

 

Cikk nyomtatása E-mail