Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Alapító dékánunkra, prof. dr. Gidai Erzsébetre emlékezünk

15 éve hunyt el prof. dr. Gidai Erzsébet, az MTA professzora, habilitált egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány nemzetközileg elismert szakértője, Magyarország legnevesebb jövőkutatója, dékán és doktori iskola vezető.

Prof. Dr. Gidai Erzsébetre emlékezünk

Nagy tudású, felkészült oktató volt, több mint négy évtizedes felsőoktatási tapasztalattal. A közgazdászképzés korszerűsítésének, a képzési minőség növelésének, új szakok, szakirányok indításának élharcosa volt.

Kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkát, és eredményes oktatásszervezői tevékenységet végzett.

Nevéhez fűződik a Közgazdaságtudományi Kar, valamint a Kar Széchenyi István Doktori Iskolája akkreditációs anyagának elkészítése, amit a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálatában kiválóra minősített. Vezetése alatt a Kar oktatási tevékenységének spektruma szélessé vált, az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzéstől a doktori iskoláig minden szinten. Dékáni vezetése mellett a Karon a nappali alapképzés mellett levelező és posztgraduális képzések folytak.

Magyarországon elsőként kidolgozta az Egészségügyi menedzser, a Gyógyszerész-közgazdász és az Orvos-közgazdász posztgraduális képzések tanterveit.

 

Még sokan köztünk vannak azok, akik tudják, hogy Professzorasszonyt, Erzsikét nem csak kiváló szakmai képességéért, legyőzhetetlen munkabírásáért és nemzetközileg is elismert szakmai hírnévéért őrizzük meg emlékezetünkben.

Kirobbanó életkedve, derűs kedélye, humora, műveltsége, kollégáihoz és a hallgatókhoz való mindig érdeklődő, segítőkész, személyes viszonya, az általa kitalált és kimagasló színvonalon megvalósított közösségi eseményeken – tanulmányi utak, bálok, versenyek, ünnepségek – tapasztalt embersége és közvetlensége tették igazán Mindannyiunk Szeretett Erzsikéjévé.

 

És nem igaz, hogy nincs pótolhatatlan ember: máig hiányzik.

Katona Györgyné

Cikk nyomtatása E-mail