Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

20. Tudományünnepi Konferencia a Lámfalussy Karon

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett országos rendezvénysorozathoz a Lámfalussy Kar idén „Fenntarthatósági átmenet: kihívások és innovatív megoldások” címmel csatlakozott a 2023. november 23-án megrendezett konferenciájával.

20231123_MTU_besz.jpg

A hibrid – a részvételt online és offline módon is lehetővé tevő – konferencia „A Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal" együttműködve került megrendezésre.

Az idei konferencia a fenntarthatóságra, különös tekintettel fenntarthatóság felé való átmenetre fókuszált. Ez a megközelítés újszerűen a jelenlegi és közeljövő időszakára helyezte a hangsúlyt, ellentétben az eddigi, a jövőben valamikor megvalósuló, fenntarthatósággal kapcsolatos elméletekre és gyakorlatokra.

Az idei konferenciánkra több mint 150 hazai és külföldi résztvevő jelentkezett, Karunk külföldi PhD-hallgatói is nagy számban képviseltették magukat. Konferenciánk széles elismertségét és népszerűségét jelzi, hogy idén Németországból, Ausztriából, Spanyolországból, Horvátországból, Romániából és Ghánából is jelentkeztek felhívásunkra. Összesen 112 tudományos munka került bemutatásra és megvitatásra.

A konferenciát prof. dr. Széles Zsuzsanna dékán asszony nyitotta meg, aki a konferencia elnökeként köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Soproni Egyetem és a Közgazdaságtudományi Kar elkötelezett a fenntartható, környezetbarát működés mellett, amely szemlélet az oktatott tantárgyakban és a kutatásokban is nagy hangsúlyt kap. Ezen eredmények és gyakorlatok, terjesztéséhez kíván a konferenciánk is hozzájárulni.

A megnyitó és a köszöntés után három angol nyelvű plenáris előadást hallgathattak meg a résztvevők.

Dr. Székely P. István az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels) főtanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára „Hogyan tehetjük az európai integrációt méltányossá és fenntarthatóvá?” címmel tartott előadásában több ország adott szempontú összehasonlítását végezte el, kiemelt figyelemmel hazánk helyzetére.

A második előadónk dr. habil. Köves Alexandra a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság alelnöke volt, aki „Az ökológiai közgazdaságtan: A fenntarthatósági átmenet méregzöld árnyalatú megoldása” címmel tartott előadásában szellemesen és elkötelezetten beszélt a környezetvédelem aktuális problémáiról és a különösen veszélyeztetett területekről.

Dr. habil. Tóth Balázs István a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense, a Lámfalussy Kutatóközpont igazgatója „A fenntarthatóság sokarcú természete: a fenntartható fejlődéstől a fenntarthatósági átmenetig” témában tartott előadásában részletes betekintést engedett saját tudományos kutatásába, annak főbb eredményeit ismertetve.

Az ebédszünetet követően 12 témakörben párhuzamosan folyt az egyes szekciókban a tudományos munka. Hét szekció esetében hibrid módon a jelenlévők és az online térben résztvevők közt MSTeams-értekezlet formájában, 4 szekció kizárólag online formában tartotta ülését, a 12. szekcióban pedig a konferenciára beküldött poszterek kerültek bemutatásra. A szekciókban angol, német és magyar nyelven került sor a tudományos munkák megvitatása.

Az egyes előadásokat követően kérdésekre, hozzászólásokra, szakmai vitára is volt lehetőség. A konferencia kiváló alkalmat szolgáltatott a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására és a tapasztalatcserére, segítve ezzel is további személyes vagy intézményközi együttműködések létrejöttét.

Az előadások rövid összefoglalóját a konferencia napján elektronikus kiadványban (absztraktfüzet) jelentettük meg. A beküldött tanulmányokat (konferenciakötet) lektorálást követően elektronikus kiadványban publikáljuk 2024 márciusában.

A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői a lektorálás követően a Karunk „Gazdaság és Társadalom” vagy az „E-conom” című folyóiratában kapnak publikálási lehetőséget.

 

Köszönjük támogatóinknak (ALTEO, BÉRES), hogy hozzájárultak a konferencia megrendezéséhez.

Köszönjük a plenáris előadóinknak és valamennyi résztvevőnek, hogy tudományos munkájuk bemutatásának helyszínéül a rendezvényünket választották.

Köszönjük az érdeklődőknek, hogy személyes vagy online részvételükkel megtisztelték a konferenciánkat.

Köszönjük a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, hogy tevékenységükkel hozzájárultak a konferencia előkészítéséhez és sikeres lebonyolításához.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a jövő évi konferenciánkra!

 

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár
a Konferencia elnöke

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a Szervező Bizottság elnöke

 

Galéria >>>

A sopron TV híradója az eseményről (vágott videó): https://youtu.be/Cp2-dACaU4M

Cikk nyomtatása E-mail