Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Sikeresen lezajlott a Lámfalussy Kar tudománynapi konferenciája

„Társadalom – Gazdaság – Természet: Szinergiák a fenntartható fejlődésben” címmel került megrendezésre 2022. november 3-án a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának hagyományos nemzetközi tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

2022.11.03. Magyar Tudomány Ünnepe beszámoló

 

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány közös szervezésében idén is nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, csatlakozva az MTA országos programsorozatához, ebben az évben már a 19. alkalommal.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét hibrid konferenciát szerveztünk, így a személyes jelenlét mellett lehetőséget biztosítottunk az online részvételre is.

Az idei konferenciánkon is központi téma volt a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, ahogyan azt a konferencia elnevezése is sugallja, és ennek szellemében kértük fel a plenáris előadókat is.

Az idei konferenciánkra – a társszerzőkkel együtt – közel 150 hazai és külföldi résztvevő jelentkezett. Idén Németországból, Spanyolországból, Albániából, Szlovákiából, Romániából és Oroszországból is jelentkeztek a konferenciára, továbbá volt előadónk Vietnámból és Indonéziából is. Összesen 110 tudományos munka került bemutatásra és megvitatásra.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna dékán asszony nyitotta meg a konferenciát és a konferencia elnökeként is köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Soproni Egyetem és a Közgazdaságtudományi Kar elkötelezett a fenntartható, környezetbarát működés mellett, amely szemlélet az oktatott tantárgyakban és a kutatásokban is nagy hangsúlyt kap. A fenntarthatóság elveinek terjesztése, valamint a fenntarthatóság érdekében alkalmazott megoldások kimunkálása is fontos feladatunk, amihez a konferenciánkkal is hozzá kívántunk járulni.

A megnyitó és a köszöntés után három angol nyelvű plenáris előadást hallgathattak meg a résztvevők.

Prof. Dr. Clemens Jäger a németországi FOM Közgazdaságtudományi és Menedzsment Egyetem (FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbH) dékánja „A digitális jegybankpénzek (CBDC) helyzete és fejlődése” című angol nyelvű előadásában kiemelte, hogy a gazdasági fenntarthatóság tekintetében 2022-ben is sok kérdés vetődik fel, az egyik ilyen terület a digitális jegybankpénzek intenzív kutatása, lehetséges bevezetése. A téma nagy jelentőséggel bír és számos központi bank alapvető projektje napjainkban is. A digitális jegybankpénz olyan fizetőeszköz, amelyet az adott ország központi bankja ellenőriz, több országban bevezették már, és száznál is több további ország kutatja, fejleszti a központi banki digitális valuták bevezetésének lehetőségét. Az előadó hangsúlyozta, hogy ez a téma nem kap elég publicitását, pedig az Európai Unió gazdasága szempontjából meghatározó lesz a digitális fizetőeszköz bevezetése. Elemezte a pénz funkciót, különös tekintettel a digitális pénzre, kitért a csereeszköz, a felhalmozási eszköz és az elszámolási egység funkciókra. Az euro, mint digitális jegybankpénz lehetséges „versenytársairól” is említést tett.

Dr. Szép Tekla a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének egyetemi docense „Ellentmondások és kihívások az Európai Unió és Magyarország energiapolitikájában – lehetséges-e a fenntartható energiaátmenet?” című angol nyelvű előadásában elmondta, hogy a 20-20-20-as klíma- és energiacélokat az Európai Unió sikeresen teljesítette, de a 2030-ra és 2050-re szóló vállalásokat illetően az emisszió csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának növelése és az energiahatékonyság javítása továbbra is kiemelt fontossággal bír. Arra is kitért előadásában, hogy a humán fejlettség és a háztartási szektor energiafelhasználása szignifikáns kapcsolatot mutat, jó néhány tagállamban a lakosság még messze a telítettségi pont alatt fogyaszt. A fenntartható energiaátmenet kulcsa elsősorban az energiahatékonyság javítása, másodsorban a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Ez utóbbi esetében kiemelten fontos a modern megújulók energiaforrások priorizálása és a tűzifa-csapda elkerülése.   

Dr. habil. Papp-Váry Árpád Ferenc a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Lámfalussy Kutatóközpont tudományos főmunkatársa „Egy fenntartható országmárkázás-modell felé” című angol nyelvű előadását úgy azzal índította, hogy bő negyedszázada jelent meg először a szakirodalomban az országmárkázás fogalma, de huszonöt év távlatából elmondható, hogy kevés ország járt sikerrel. Persze voltak olyan helyek, ahol sikerült remek turisztikai kampányokat alkotni, melyek – legalábbis rövid távon – több turistát vonzottak. Előfordult az is, hogy egy-egy ország sokkal népszerűbb befektetési célpont lett. Arra is van példa, hogy az országból származó termékek, márkák jelentősen erősítették az országmárkát. Arra viszont kevés példa akad, hogy mindezt az összes területre egyszerre, tudatosan, koordináltan sikerült megvalósítani. Az előadás ezeket a tanulságokat foglalta össze.

Az ebédszünetet követően a délutáni szekcióüléseken személyes jelenléttel a tantermekben és az online térben Teams-értekezletek formájában párhuzamos folyt az egyes szekciók munkája.

A jelentkezések alapján 11 tematikus szekció került kialakításra: 6 szekció személyes jelenlét mellett és 4 szekció pedig online formában valósult meg, 1 szekcióban pedig a konferenciára beküldött poszterek kerültek bemutatásra. A szekciókban angol és magyar nyelven folyt a tudományos munka.

Az előadások után kérdésekre, hozzászólásokra, szakmai vitára is nyílt lehetőség. A konferencia kiváló lehetőséget teremt a legfrissebb kutatási eredmények bemutatására és a tapasztalatcserére is, segítve ezzel is akár újabb személyes és intézményi együttműködések létrejöttét, megvalósulását.

Az előadások rövid összefoglalóját a konferencia napján elektronikus kiadványban (absztraktfüzet) jelentettük meg.

A beküldött tanulmányokat (konferenciakötet) pedig lektorálást követően ugyancsak elektronikus kiadványban publikáljuk jövő év februárjában.

A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői lektorálás után a „Gazdaság és Társadalom” vagy az „E-conom” című folyóiratában kapnak publikálási lehetőséget.

 

Köszönjük a plenáris előadóinknak és valamennyi résztvevőnek, hogy tudományos munkájuk bemutatásának helyszínéül a rendezvényünket választotta.

Köszönjük az érdeklődőknek, hogy személyes vagy online részvételükkel megtisztelték a konferenciánkat.

Köszönjük a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, mellyel nagy mértékben hozzájárultak a konferenciánk sikeres lebonyolításához.

 

Szeretettel várunk mindenkit a jövő évi konferenciánkra!

 

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár
a Konferencia elnöke

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a Konferencia szervező bizottságának elnöke

Galéria >>>

Cikk nyomtatása E-mail