Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Sikeres TDK pályázatzárás a Soproni Közgázon

Beszámoló az NTP-HHTDK-22-0062 pályázatról.

20230726_TDK_palyazatzaras.jpg

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara a 2022/23-as tanévre is támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című pályázati felhíváson.

A „Tudományos Diákköri Kiválósági Klub a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán” című pályázatnak köszönhetően a TDK megszervezésén túl a hallgatók részt vehettek egy felkészítő kurzuson, TDK napon, workshopon valamint egy szakmai kiránduláson is.

A 2022/2023-as tanévben is folytatódott a tudományos szakmai munka a közgáz TDK műhelyében. A 2021-es országos konferencia szervezése után nem titkolt célunk volt a hallgatók még nagyobb támogatása a jövőre nézve. A Soproni Közgáz kifejezetten szívügyeként tekinti a hallgatók kötelező órakereten túli kibontakozásának segítését, valamint a tehetséges és ambiciózus hallgatók támogatását.

Ezt a folyamatot segítette a Nemzeti Tehetség Program pályázata, amelynek köszönhetően a sikeres kari konferencián felül egy 20 órás felkészítő kurzust, egy TDK kirándulást és szakmai napot, valamint egy workshopot is szervezhettünk a hallgatóknak.

A tehetséggondozás területén a TDK kiemelt szerepet kap, hiszen a kari és az országos konferencián való részvétel nem csak a hallgatóknak, hanem a konzulenseknek is meghatározó élmény. Az idei ciklusban Komárom volt a közgazdász hallgatók fővárosa, ahol hallgatóink 12 dolgozattal képviselték a kart a Közgazdaságtudományi Szekcióban. Az országos megmérettetésen két első (egy a Testnevelési- és Sporttudományi Szekcióban), két második és három különdíjat nyert a soproni különítmény.

A programnak köszönhetően valóban fellendült a hallgatói tudományos élet a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar campusán. Jó helyre került az NTP-HHTDK-22-0062 pályázat támogatása,

hiszen számos, a hallgatói TDK-munkát segítő programot tudtunk támogatni, melyek nem csak a tudományos diákkör működését színesítették, hanem hallgatóink kompetenciáit is fejlesztették.

A pályázat ideje alatt a kari TDK eseményére 2022. november 30-án került sor, ahol két szekcióban 14 közgazdász hallgató mutathatta be tudományos munkáját. Az Üzleti tudományok szekció mellett a Soproni Egyetem szemléletével és mottójával összhangban „Fenntarthatóság – világgazdaságtan – regionalitás” szekció is volt a TDK-n. Az elvégzett munka minőségét hűen jelzi, hogy a szekciók zsűrijei a bemutatott művek közül 11 pályamunkát javasoltak a 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A tudományos munkához szükséges támogatást és tapasztalatátadást egy online kurzus keretében szerveztük meg. A hallgatók önálló munkájához nagy segítséget jelentett a szakirodalmi kutatással, a tudományos módszerek alkalmazásával és a prezentációs technikákkal való ismerkedés.

A legnagyobb élményt a hallgatói visszajelzések alapján a 2023. június 9-11-ig zajló TDK kirándulás jelentette. A programba egy kifejezetten a TDK dolgozat elkészülését segítő szakmai nap is beépítésre került. A rendezvényen külső szakemberek és Pro Scientia Aranyérmes volt hallgatónk bevonásával kalauzoltuk a résztvevőket a grafológia, a tudományos információszerzés és felhasználás, a belső motiváció, a szakmai/tudományos kihívások, valamint a karrierválasztás témaköreibe. Kiváló előadások és kötetlen beszélgetések segítették a helyes témaválasztást és a felmerült későbbi karrierlehetőségeket is.

Mindezeken felül egy TDK workshopra is sor került, amit külső helyszínen a soproni Volt Caféban rendeztünk meg. A program során nem csak szakmai, módszertani segítséget kaptak a TDK-zó hallgatók, hanem korábbi OTDK díjazott is adott megszívlelendő tanácsokat a jövőre nézve.

Összegezve sikerült a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának hallgatói körében ismertebbé és népszerűbbé tenni a kari tudományos diákköri munkát, így az érdeklődők számát is növelni tudtuk a jövőre nézve. A pályázat nagyban hozzájárult a diákköri tevékenység népszerűségének és ismertségének növekedéséhez.

Cikk nyomtatása E-mail