Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Menjünk együtt és ültessük el együtt a jövőnket!

Megtartotta tanévnyitó ünnepségét a Soproni Egyetem Szenátusa és a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa.

2022.09.07. Központi tanévnyitó

 

Az egyetemi polgárok – kutatók és oktatók, első és felsőbb éves hallgatók –, valamint a vendégek felállva köszöntötték a bevonuló elnökséget, a Soproni Egyetem és a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar zászlóit.

A Himnusz közös eléneklését követően prof. dr Fábián Attilla rektor köszöntőjében az elsőévesekhez is szólt:  „Mindenekelőtt gratulálok sikeres felvételi vizsgájukhoz, amely eddigi tanulmányaik méltó elismerése. Önök jó döntést hoztak, amikor Sopront választották! És igen kollégáink, mert önök mostantól a Kollégáink. Önökkel e­gyütt fogalmazzuk meg a kérdéseket és önökkel együtt találjuk meg a hét­köz­napok és a jövő megoldásait. Tehát ne hallgassanak csupán, hanem kérdezzenek, és tisztelettudóan lázadjanak! Professzoraik, tanáraik tiszta emberként állnak majd Önök előttem a katedrán, e­­gyenes értékrenddel és segí­tő­készséget sugárzó szemekkel. Mert a szem, az, ami igazán tük­rö­zi, hogy mi­lyen is az em­­ber valójában, mit is gondol az életről és mi­ben bízhat, aki belenéz. Számukra az egyetlen járható út a tudás és megis­me­rés útja. A félévben mindent átadni a hallgatóknak, hogy kiteljesedhessen tehet­sé­­gük, hogy rátaláljanak a következetes és építkező tanulás útjára. A vizsga az per­­sze más, az már egészen más. Ott a szorgalom, az akarat, a kitartás mutat­ko­zik meg mindenkor. Fogadják el ezt az utat és mert az egyetemen kapott tér­ké­p úti­tár­suk lesz mindörökre.″ – tette hozzá az intézmény első embere. 

A Camerata ART'issima zenei műhely előadását követően Zambó Péter az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára beszédében rámutatott:  az adja az önálló Soproni Egyetem létjogosultságát, hogy egyszerre rendelkezik a fenntarthatóság ökológiai, gazdasági és társadalmi szegmenseinek megértéséhez és vizsgálatához szükséges oktatási és kutatási képességekkel valamint szervezeti egységekkel. További fontos mérföldkőként említette, hogy megalakult az agrárágazaton belül az első tudásközpont is, az Erdészeti Ágazati Tudásközpont. Az oktatási intézmények és a gazdaság szereplői által létrehozott szervezet legfőbb célja, hogy egységes keretek közt, összehangolt tartalommal és gyakorlati képzéssel alakítsa ki az erdészeti képzést a középfokú oktatástól a felsőfokúig.

Az ünnepségen fellépett a 30 éves Pendelyes Néptáncegyüttes, majd  PRO UNIVERSITATE SOPRONIENSIS Emlékérmet kapott dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémia elnöke és dr. Somogyi Norbert, Magyarország Párizsi Nagykövetségének tudományos és technológiai Attaséja. A Soproni Egyetemért emlékérmet Árendás György ügyvivő szakértő vehette át munkája elismeréseként. Címzetes egyetemi docensi címet adományozott az egyetem Szentpéteri Sándornak, az Agrárminisztérium Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály főosztályvezetőjének.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna dékán a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar nevében köszöntötte a kar elsőéveseit kiemelve, hogy a következő években olyan tudást szerezhetnek meg, amellyel biztosan elérhetik magasra kitűzött szakmai céljaikat. Az elsőévesek, a hallgatóvá fogadásuk alkalmával egy zsákot kaptak ajándékba, amelyet képletesen a karon eltöltött évek során sok-sok tudással és tapasztalattal tölthetnek meg.

Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy az ország és Európa soha nem látott problémákkal áll szemben, és ebben a helyzetben felértékelődik a tudás, a szorgalom és a széles látókör szerepe. „Nagyon fontos a Soproni Egyetem szerepe a városunkban, de országos szinten is. Az intézmény neve egyet jelent a minőséggel. Olyan tudást, diplomát és versenyképes ismereteket kell adniuk a diákoknak, amik felkészítik őket arra, hogy egyszer az országot a vállukra vegyék, még az ilyen nehézkes időben is, amely begyűrűzik mindennapjainkba."

Az ünnepi tanévnyitón együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kisalföldi Szakképzési Centrum és a Soproni Egyetem között annak érdekében, hogy a Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskolában folyó okleveles erdésztechnikus-képzés továbbra is magas színvonalon valósulhasson meg.

A tanévet Kovács Gergő Vilmos Egyetemi lelkész és Stummerné Nagy Ágnes református lelkész asszony áldotta meg és mondott áldást az újonnan érkezett elsős hallgatók és az egyetem oktatói számára.

 

Galéria >>>

A Kisalföld cikke >>>

Cikk nyomtatása E-mail