Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Menedzsment mesterképzési szak

Miért a Menedzsment mesterképzési szak?

Mert a két féléves Menedzsment mesterszakon olyan vállalkozásokat vezető szakembereket képzünk, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek kis- és középvállalkozások, vagy nagyvállalatok és egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex vezetési feladatainak megoldására. A mesterszak magyarul és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton is folytatható.

Mit tanulhat a Menedzsment mesterszakon?

A mesterszakon végzett hallgatók a menedzsment elméleti és módszertani üzleti ismereteik, illetve a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában képessé válnak kis- és középvállalkozások alapítására, irányítására, nagyvállalatok működtetési kérdéseinek megoldására, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok hatékony ellátására is. Képessé válnak újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Menedzsment mesterszakon végzett hallgatók – megfelelő gyakorlati idő letelte után – közepes és nagy méretű hazai, illetőleg nemzetközi vállalatoknál tölthetnek be vezetői feladatokat.

 

A mesterszakot az Oktatási Hivatal az FNYF/932-3/2023. ikt. sz. határozatával vette nyilvántartásba. A mesterszak még nem rendelkezik külső minőségbiztosító értékelésével.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Keresztes Gábor
oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
fsz. 7. és I. em. 132.
(+36 99) 518-220
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar