Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak (duális képzésben is)

Miért a Vállalkozásfejlesztés mesterszak?

Mert a Vállalkozásfejlesztés mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Mit tanulhat a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak azokat várja, akik

  • vállalati közép- és felsővezetőként; 
  • multinacionális vállalatok különböző vezetőiként szeretnének elhelyezkedni.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A Vállalkozásfejlesztési mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók, nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Vállalkozásfejlesztési mesterszakon végzettek eséllyel pályázhatnak vállalati közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére, pénzügyi, termelési, szolgáltatási, innovációs, minőségügyi, humánerőforrás, gazdálkodási tevékenységi területeken. Sikerrel pályázhatnak a multinacionális vállalatok különböző vezetői posztjainak betöltésére. Hatékonyan végezhetnek vállalkozások számára tanácsadói tevékenységet.

Duális képzés

A duális képzéssel kapcsolatos információk a duális képzés önálló oldalán érhetőek el. További információ kérhető: lkk-dualis@uni-sopron.hu 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Koloszár László
intézetigazgató, egyetemi docens
I. em. 131.
(+36 99) 518-464
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Farkas Dalma
tanulmányi előadó
fsz. 9.
(+36 99) 518-121
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar