Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felelős turizmusfejlesztés mesterképzési szak

Miért a Felelős turizmusfejlesztés mesterszak?

Mert a két féléves Felelős turizmusfejlesztés mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a turizmus fejlesztésében a holisztikus megközelítést, a fenntarthatóság alapelveit tartják szem előtt, a tervezéskor ügyelve a hosszú távú működtetés és működés feltételeinek megteremtésére. A turizmus–társadalom–gazdaság összefüggésében olyan szemlélettel találkozhat a hallgató a képzés során, amely az alapszakon szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket a fenntarthatóság minden szegmensét alapvetésként kezelve egészíti ki kevéssé szokványos turisztikai termékek vagy épp a turizmust érintő technológiai fejlődés legfrissebb vívmányainak bemutatásával.

Mit tanulhat a Felelős turizmusfejlesztés mesterszakon?

A mesterszak a turizmus–vendéglátás területen szakmai vagy tanulmányi tapasztalattal rendelkező, vagy egyéb területen diplomát szerzett hallgatóknak kínál további aktuális, a szakmai előrehaladáshoz szükséges ismereteket. A tantárgyi struktúra lefedi a turizmus és társadalom egymásra hatásával kapcsolatos, a turizmus fenntartható tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos, a digitalizáció turizmust érintő, valamint a turizmus kommunikálásával kapcsolatos tárgyakat. A leendő, vélhetően saját vállalkozást működtető, vagy vezető beosztású turisztikai szakemberek számára a Döntéselemzés és vezetői stratégiák, Turisztikai tanácsadás, Fenntartható projektek a hazai és nemzetközi turizmusban tárgyak jelenthetik további vezetői kompetenciák elsajátítását.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Felelős turizmusfejlesztés mesterszakon megszerzett ismereteikkel sajátos szemlélettel lesznek képesek versenyképesen működtetni saját vállalkozásukat, vezető beosztású alkalmazottként menedzselni a rájuk bízott feladatokat.

 

A mesterszakot az Oktatási Hivatal az FNYF/932-3/2023. ikt. sz. határozatával vette nyilvántartásba. A mesterszak még nem rendelkezik külső minőségbiztosító értékelésével.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Pappné dr. Vancsó Judit
egyetemi docens, intézetigazgató, nemzetközi dékánhelyettes
fsz. 14. és I. em. 122.
(+36 99) 518-447
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar