Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Termékmenedzsment és -marketing mesterképzési szak

Miért a Termékmenedzsment és -marketing mesterszak?

Mert a két féléves Termékmenedzsment és -marketing mesterszakon olyan vezetőket képzünk, akik:

  • ismerik a vállalkozás termékpolitikai folyamatainak tervezési és vezetési eszközrendszerét, a termékportfólió kezeléséhez szükséges módszerek és erőforrások működését;
  • piaci információkon nyugvó döntések meghozatalára képesek az egész termékéletcikluson keresztül;
  • birtokában vannak a problémamegoldás, az információelemzés korszerű módszereinek;
  • értik és alkalmazzák a vállalkozások működése során felmerülő termékmenedzsmenttel összefüggő új jelenségeket, a marketingproblémák megoldási lehetőségeit.

Mit tanulhat a Termékmenedzsment és -marketing mesterszakon?

Hallgatóink megismerik azokat a módszereket, amelyekkel képesek lesznek hatékonyan irányítani egy vállalkozás termékfejlesztési és -marketing folyamatait. A termékportfólió marketing, márkamenedzsment, digitális termékmenedzsment, design management, termékélmény és kutatásmódszertan témakörök mellett az alkotások szellemi tulajdonvédelme is kiemelt téma a Termékmenedzsment és -marketing mesterszakunkon. A piaci és terméktesztek oktatásakor az iMotions Lab érzelemfelismerő szoftverét is használjuk, amellyel támogatjuk hallgatóink naprakész záródolgozatainak megvalósulását.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Termékmenedzsment és -marketing mesterszakon szerzett elméleti és gyakorlati tudás megfelel a munkaerőpiaci keresletnek: olyan vezetőket, vállalkozókat képzünk, akik termékfejlesztési projektcsoportokban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítják tudásukat, képességeiket.

 

A mesterszakot az Oktatási Hivatal az FNYF/932-3/2023. ikt. sz. határozatával vette nyilvántartásba. A mesterszak még nem rendelkezik külső minőségbiztosító értékelésével.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Bednárik Éva
egyetemi docens
I. em. 105.
(+36 99) 518-470
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar