Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak angol nyelven

Miért az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak?

Mert az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak képzési célja legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodási mesterszakon végzettek ismerik:

 • a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokat; 
 • az európai integrációs folyamatot, az EU működését; 
 • a globalizáció folyamatait, mozgatórugóit és hatását az egyes régiókra; 
 • a nemzetközi piacműködés és verseny elemzésének módszertani kérdéseit, Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban, az euro-atlanti integrációban; 
 • Magyarország külgazdasági folyamatainak dinamizmusát, főbb piacait; a nemzetközi versenyhelyzetben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásait és végrehajtásuk eszközrendszerét; 
 • a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; 
 • a nemzetközi üzleti élet viselkedési szabályait, a protokoll és etikett előírásait; 
 • megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mit tanulhat az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon?

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak azokat várja, akik

 • kíváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra, akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva; 
 • a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro-, valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdés iránt érdeklődnek; 
 • a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni; 
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni; 
 • motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodási mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók, nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodási mesterszakon végzettek elhelyezkedhetnek a nemzetközi gazdálkodásban érintett állami szférában (államigazgatás, nagyobb önkormányzatok), az itt dolgozó szakemberek nagyon keresettek.

Ausztria és Szlovákia közelsége új típusú együttműködéseket, de egyben fejlesztési irányokat is lehetővé tesz (pl. határ menti együttműködések, tőke- és munkaerő-áramlás). A régiókban tehát tartós igény jelentkezik a nemzetközi kereskedelemben, szállítmányozásban és nemzetközi vállalati menedzsmentben jártas, annak elméleti alapjait kellően ismerő szakemberek iránt.

A hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi logisztika különféle területein is. A képzés alkalmas arra is, hogy a végzettek az idegenforgalom különböző területein is elhelyezkedhessenek.

Különösen fontos, hogy hallgatóink tárgyalóképesek legyenek partnereikkel angol nyelven.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Tóth Balázs István
igazgató, egyetemi docens
I. em. 114.
(+36 99) 518-434
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar