Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Számvitel mesterképzési szak magyar (duális képzésben is) és angol nyelven

Miért a Számvitel mesterszak?

A Számvitel mesterszak képzési célja olyan piacképes szakemberek képzése, akik versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a vállalatok és intézmények számviteli és pénzügyi folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit; a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit; a pénzügyi instrumentumok számvitelét; 
 • a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát; 
 • az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a fejlesztések menedzselését; 
 • a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési–irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit; 
 • azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik; 
 • a szakmai–etikai normákat és azok alkalmazását.

Mit tanulhat a Számvitel mesterszakon?

A Számvitel mesterszak azokat várja, akik

 • szeretnek olyan üzleti elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti folyamatok pénzügyi, számviteli, adózási vizsgálata zajlik; 
 • a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, a pénzügyi és számviteli, valamint a kontrolling kérdések iránt érdeklődnek; 
 • a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, vezetői számviteli, pénzügyi kontrolling, vállalatértékelési ismereteket is szerezni; 
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként hazai és nemzetközi vállalatoknál kormányzati és más állami intézményeknél, pénzügyi, banki, biztosítási szektorban, valamint a magánszférában gazdasági-pénzügyi vezetőként szeretnének elhelyezkedni.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A Számvitel mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók, nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Számvitel mesterképzési szakon végzett szakemberek keresettek, mert alkalmasak:

 • a különféle vállaltok, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére; 
 • a gazdálkodással összefüggő problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására; 
 • a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére; 
 • a kontrolling rendszer kidolgozására és működtetésére; 
 • a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére; 
 • alapvető adózási feladatok elvégzésére, adózási kérdések megválaszolására.

Duális képzés

A duális képzéssel kapcsolatos információk a duális képzés önálló oldalán érhetőek el. További információ kérhető: lkk-dualis@uni-sopron.hu.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna
dékán, egyetemi tanár
fsz. 6.
(+36 99) 518-937
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Farkas Dalma
tanulmányi előadó
fsz. 9.
(+36 99) 518-121
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar