Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A képzéssel kapcsolatos információk és dokumentumok

 

 

A doktori képzés rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-jei ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A jogszabály szerint: a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Az idegennyelv-ismeret megkövetelt szintjei

 A doktori iskolába történő felvétel nyelvi követelménye egy legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolása bármilyen idegen nyelvből.

A fokozatszerzés feltétele angol nyelvből legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolása.

Az idegen nyelv megkövetelt tudásszintje bizonyítottnak minősül, ha a nyelv a jelölt anyanyelve vagy az érettségi bizonyítványt vagy az egyetemi (alap-, mester- vagy osztatlanképzés) végzettséget az adott nyelven szerezte.

A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, doktoranduszt.

Ösztöndíj és fizetési kötelezettség

Ösztöndíjas, államilag támogatott képzésre felvett hallgatók folyamatos aktív teljesítés mellett 8 féléven keresztül kapják az ösztöndíjat, önköltséges hallgatók 8 aktív félévre fizetik a tandíjat.

Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140 680 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180 680 Ft.

A féléves tandíj mértéke a mindenkori minimálbér 2,5-szerese. 

Szervezett képzésben résztvevő hallgatók a negyedik aktív félév végén a képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát tesznek. A komplex vizsga után 3 éven belül be kell nyújtani a disszertációt nyilvános védésre.

Egyéni képzésre felvett hallgató a féléves tandíj befizetését követően komplex vizsgát tesz. A komplex vizsga után két éven belül be kell nyújtania a disszertációt nyilvános védésre.

A fokozatszerzési eljárásnak külön díja van, mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges és egyéni felkészülő hallgatóra vonatkozik, ennek összege a mindenkori minimálbér kétszerese.

A felvétellel és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a Működési Szabályzatban megtalálhatóak.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok

Cikk nyomtatása E-mail