Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi tájékoztató

Jelentkezési határidő

1. A februárban induló képzésre november 30.

 • felvételi elbeszélgetés várható időpontja következő év január eleje,
 • értesítés az eredményről január közepe.

2. A szeptemberben induló képzésre május 31.

 • felvételi elbeszélgetés várható időpontja június közepe,
 • értesítés az eredményről június vége.

Várható keretszám

 • 7 fő nappali állami ösztöndíjas,
 • 15 fő önköltséges képzés.

A doktori képzést szervező hivatal

Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

Vezető: Prof. Dr. Obádovics Csilla egyetemi tanár
Doktori koordinátor: Petróné Tóth Ildikó
Telefon: +36 99 518-106, +36 30 957-5587
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu

Képzési formák

 1. szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal vagy önköltséges formában),
 2. szervezett levelező tagozatos doktori (PhD) képzés (önköltséges formában),
 3. egyéni felkészülők részképzése (önköltséges formában).

Kik pályázhatnak?

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi szintű végzettséggel vagy más olyan egyetemi (MA/MSc) végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja (az adott doktori iskola tanácsa a legalább jó rendű oklevéllel kapcsolatos követelménytől csak rendkívül megalapozott tények tükrében tekinthet el);
 • legalább egy középfokú (B2) komplex államilag elismert nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás igazolásával rendelkeznek;
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, ami művelésre érdemes és illeszkedik a Doktori Iskola profiljába;
 • az aktuális témakiírások megtalálhatók az Országos Doktori Tanács adatlapján.

Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel;
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a fokozatszerzés feltételeként előírt publikációs teljesítménnyel megegyezik;
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor;
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és a szükséges mellékletek

 • Jelentkezési lap (letölthető – docx).
 • Részletes kutatási terv (az útmutató letölthető – pdf).
 • Motivációs levél.

Mellékletek:

 • önéletrajz (Europass);
 • egyetemi oklevél és leckekönyv másolata (beiratkozáskor kérjük az eredetit bemutatni);
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok)
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.);
 • javaslat a témavezető személyére (ha van);
 • a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • lehetőség szerint a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye, ajánlólevél; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől.

A felvételi eljárás

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

A felvételi eljárás értékelésének pontrendszere

1.

Diploma minősítése
(max. 15 pont)

jeles eredmény

15 pont

jó eredmény

10 pont

2.

Az egyetemi tanulmányok utolsó 4 félévében szerzett érdemjegyek átlaga
(max. 10 pont)

4,51 felett

10 pont

4,00-4,50

6 pont

3,51-3,99

2 pont

3.

Nyelvtudás
(max. 15 pont)

1 felsőfokú nyelvvizsga

15 pont

2 középfokú C típusú nyelvvizsga

15 pont

1 középfokú C típusú nyelvvizsga

10 pont

4.

TDK és egyéb kiemelt szakmai tevékenység
(max. 10 pont)

országos I-III. helyezés

10 pont

részvétel országos TDK-n

8 pont

részvétel és helyezés intézményi TDK-n

5 pont

kiemelt szakmai tevékenység

8 pont

5.

Publikációs tevékenység
(max. 10 pont)

részvétel konferencián poszterrel

3 pont

részvétel konferencián előadással

5 pont

szakmai népszerűsítő publikáció

3 pont

tudományos publikáció

5 pont

6.

Másoddiploma
(max. 5 pont)

 

5 pont

7.

Munkaterv
(max. 20 pont)

jól strukturált, tartalmas, publikációkkal alátámasztott, önálló, saját eredményeket bemutató munka; egyedi, speciális, aktuális téma; kiemelkedő szakirodalmi tájékozottság

15-20 pont

elsősorban szakirodalmi feldolgozottságú a munkaterve; önálló, saját eredmények nem túlzottan jelennek meg a munkában; vázlatosan kidolgozott munkaterv

10-14 pont

a cím és a tartalom nem fedi egymást; szűkkörű szakirodalmi tájékozottság; választott témájában nem mutat magas szintű teljesítményt

10 pont alatt

8.

Felvételi elbeszélgetés
(max. 15 pont)

jó előadókészséggel rendelkezik; saját, önálló gondolatait tömören adja elő

10-15 pont

előadóképessége közepes; nem strukturáltan, nem logikusan ad elő; csak szakirodalmi forrásokra hivatkozik

5-9 pont

akadozva ad elő; átlag alatti teljesítmény nyújt; szerény szakmai tájékozottságot mutat

5 pont alatt

Maximálisan elérhető pontszám:

100 pont

A sikeres felvételi eljárás minimális pontszáma az elérhető pontok 66,7%-a.

 

Cikk nyomtatása E-mail