Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Bemutatkozás

Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

 

 

A doktori iskola megalakulása

A Doktori Iskolát prof. dr. Gidai Erzsébet közgazdász alapította, aki a Közgazdaságtudományi Kart is létrehozta, és aki 2008 augusztusában bekövetkezett haláláig vezetője is volt a doktori iskolának. A Magyar Akkreditációs Bizottság Plénuma a 2001. július 6-i rendes ülésen az ideiglenes akkreditációra vonatkozó kérelmet a 2001/6/IX. sz. határozatával jóváhagyta. A 2007. évi akkreditációs eljárás során a Doktori Iskola akkreditációt nyert. 2008-tól 2017. április 9-ig prof. dr. Székely Csaba vezette a doktori iskolát, amikor betöltött 70. életkorára való tekintettel nem vállalhatta tovább a doktori iskola vezetését. 2017-től 2020. július 31-ig prof. dr. Kiss Edit Éva volt a doktori iskola vezetője. 2020 augusztusa óta prof. dr. Obádovics Csilla egyetemi tanár vette át a doktori iskola vezetését. Irányítása alatt a doktori iskolát 2027. november 18-ig akkreditálta a MAB 2022/9/V/1/2 sz. határozata alapján. A Doktori Iskola munkáját hat fős Tudományági Tanács segíti.

A doktori képzés célja

A doktori képzés elsősorban a jövő kutató–oktató szakembereinek tudományos felkészítése. A képzési rendszerben különösen nagy jelentőségű azoknak az ismereteknek és képességeknek az elsajátítása, amelyek a nemzetközi szintű kutatási tevékenység folytatásához nélkülözhetetlenek. A képzés alapvető fontosságú módszertani és elméleti ismereteket nyújt, valamely szakterületen átfogó jártasság megszerzését teszi lehetővé, továbbá az egyéni kutatást és az értekezés elkészítését foglalja magában.

A doktori képzés célja, hogy a doktoranduszok a magas szintű tudományos munka folytatása érdekében képesek legyenek primer és szekunder kutatások tervezésére, kivitelezésére és a szakirodalom elemző, szintetizáló jellegű feldolgozására. További elvárás a tudományos módszertani alkalmazások elsajátítása és felhasználása a kutatómunka során, valamint a publikálás mind magyar, mind idegen nyelven. A doktorandusznak e készségeket és képességeket a disszertáció elkészítésével és megvédésével kell bizonyítania.

Kiket várunk a képzésre?

Várjuk hallgatóink sorába azokat a tudományos munka iránt érdeklődő oktatókat, kutatókat, akik az alábbi területek valamelyikében szeretnék tudományos munkájukat folytatni:

  • A társadalmi–gazdasági egyenlőtlenségek összefüggései;
  • Környezet-gazdaságtan és fenntartható fejlődés;
  • Marketing és turizmus;
  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás;
  • Pénzügyek;
  • Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment.

A doktori képzés időtartama 4 év, 2+2 rendszerű. Az első két évben a tanulmányok folytatása, tárgyak teljesítése és kutatómunka folyik. A negyedik félév végén komplex vizsgát tesz a hallgató, melyben számot ad addigi teljesítményéről és ismerteti további terveit. A második két év a kutatómunka és disszertációkészítés időszaka. A negyedik év végén megszűnik a hallgatói jogviszony. A komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtani a disszertációt nyilvános védésre.

A doktori képzés nappali vagy levelező formában végezhető. Kivételes esetekben egyéni eljárás megindítására is van lehetőség. Nappali képzés esetén ösztöndíjat kap, levelezős képzésben költségtérítést fizet a hallgató.

A doktori képzésen túl a Soproni Egyetemre az általunk képviselt tudományterületen benyújtott habilitációs pályázatok elbírálása és lebonyolítása is doktori iskolánk feladata.

Bővebb információt az egyes menüpontok alatt találhat.

Cikk nyomtatása E-mail