Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Alumni

Csatlakozz a Lámfalussy Kar öregdiák klubjához, a Liga Alumnorumhoz!

2020-ban a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 20 éves fennállásának megünneplésére öregdiákjaink alumni klubot hoztak létre egymás, és a Kar támogatására. A Lámfalussy Kar Liga Alumnorum („Öregdiákok Szövetsége”) klubja a Kar öregdiákjainak informális szerveződése, melynek tagjai vállalják, hogy szakmai, üzleti kapcsolataikkal kölcsönösen segítik, támogatják egymást és a Lámfalussy Kart, valamint öregdiák-nagykövetként öregbítik a Kar hírnevét. Tagjai a már biztos egzisztenciával rendelkező egykori hallgatók, akik a klasszikus öregdiák attitűdöt képviselve szívesen támogatnák és képviselnék az Alma Matert, szakmai hátterüket tekintve pedig alkalmasak és méltók rá, hogy munkásságukkal fémjelezzék a Lámfalussy Kar értékeit és céljait. A klub elnöke 2009-ben végzett öregdiákunk Kulbert Gábor, alelnöke – a Kar képviseletében is – szintén 2009-ben végzett öregdiákunk, dr. Pirger Tamás.

A tagság további feltétele az éves – egy tanévre szóló – támogatói tagdíj (jelenleg 15 000 Ft) egyösszegben történő befizetése A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány bankszámlaszámlájára december 31-i határidővel.

A befizetett támogatói tagdíjat a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány a Lámfalussy Kar hallgatóinak ösztöndíjtámogatásra (pl.: Liga Alumnorum Marketing Ösztöndíj), hallgatói tanulmányutakra, valamint hallgatói (pl.: bALEK-hét) és alumni rendezvényekre (pl.: Közgazdász Est) fordítja. További információkért és belépéshez keresd a klub elnökét vagy alelnökét a kulbertgabor@gmail.com vagy a pirger.tamas@uni-sopron.hu e-mail címen.

 

Egyetemi Alumni oldal >>>

Kari Alumni oldal >>>

Cikk nyomtatása E-mail