Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

2023Á Általános felvételi eljárás

A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2022. december második felétől!

Felvételi határidők

 • A jelentkezés határideje: 2023. február 15.
 • A jelentkezők adatainak módosítása, sorrendmódosítás, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok végső feltöltési határideje: 2023. július 12.
 • Ponthatár megállapítása: 2023. július 26.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2023. augusztus 5.

Változások a felvételi eljárásban

A felvételi eljárás változása okán a 2023-as általános felvételi eljárás során a szakjainkra történő jelentkezés során nem lesz felvételi követelmény az emelt szintű érettségi, ugyanakkor természetesen továbbra is többletpontot jelenthet.

A korábbi minimumponthatárok (FOKSZ szakok esetében: 240, BSc szakok esetében: 280, MSc szakok esetében 50 pont) eltörlésre kerültek. Továbbá az államilag támogatott BSc szakok esetében a központi ponthatárok eltörlésre kerültek (korábban: 400 pont volt).

A 2023-as és a 2024-es felvételi eljárásra vonatkozó további részletek a felvi.hu-n és az alábbi honlapon olvashatók:
http://etk.uni-sopron.hu/uj-felveteli

 

A 2023Á felvételi eljárásban meghirdetett felsőoktatási szakképzések >>>

A 2023Á felvételi eljárásban meghirdetett alapképzések >>>

A 2023Á felvételi eljárásban indított mesterképzések >>>

 

A 2023Á felvételi eljárásban meghirdetett felsőoktatási szakképzések

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés Önköltség
/félév
felsőoktatási szakképzés nappali támogatott gazdálkodási és menedzsment
felsőoktatási szakképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
felsőoktatási szakképzés nappali támogatott kereskedelem és marketing [logisztika]
felsőoktatási szakképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
felsőoktatási szakképzés levelező támogatott kereskedelem és marketing [logisztika]
felsőoktatási szakképzés levelező támogatott 200 000 Ft
felsőoktatási szakképzés levelező támogatott turizmus–vendéglátás [turizmus]
felsőoktatási szakképzés levelező támogatott 200 000 Ft

A 2023Á felvételi eljárásban meghirdetett alapképzések

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés Önköltség
/félév
alapképzés nappali támogatott gazdálkodási és menedzsment (duális képzésben is)
alapképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
alapképzés nappali támogatott nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)
alapképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
alapképzés nappali támogatott pénzügy és számvitel (duális képzésben is)
alapképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
alapképzés nappali támogatott turizmus-vendéglátás (duális képzésben is)
alapképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
alapképzés nappali támogatott turizmus-vendéglátás (angol nyelven)
alapképzés nappali önköltséges 200 000 Ft
alapképzés levelező támogatott gazdálkodási és menedzsment
alapképzés levelező önköltséges 200 000 Ft
alapképzés levelező támogatott kereskedelem és marketing
alapképzés levelező önköltséges 200 000 Ft
alapképzés levelező támogatott pénzügy és számvitel
alapképzés levelező önköltséges 200 000 Ft

A 2023Á felvételi eljárásban indított mesterképzések

Kreditelismerés

 • Mesterszakra történő jelentkezés esetén – előképzettségtől függően – kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni!
 • Vizsgálja meg a letölthető táblázat alapján, hogy A, B vagy C bemenettel rendelkezik. B és C bemenet esetén a kreditelismerési kérelem benyújtása kötelező! Az eljárásról részletesebben itt olvashat.
 • Töltse le a kreditelismerési kérelmet, majd töltse ki a táblázatban megadott ismeretköröknek megfelelően.
 • A dokumentumokat e-mailben ÉS postán is meg kell küldeni a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére, az alábbi címekre:
  farkas.dalma@uni-sopron.hu
  9400 Sopron, Erzsébet utca 9.
  (A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem!)
 • A kérelmek beérkezésének határideje: 2023. június 2.

Motivációs beszélgetés

 • A felvételizőnek lehetősége van motivációs beszélgetés keretében további felvételi pontokat szerezni.
 • Jelentkezni a kar honlapján lehet. Jelentkezési határidő: 2023. május 31., 12.00 óra.
 • A motivációs beszélgetés helye és időpontja: MS Teams, 2023. június 3., 10.00 óra.

Mesterképzés akár 1 év alatt

Azoknak a közgazdász végzettséggel (BA/BSc, MA/MSc, korábbi főiskolai vagy egyetemi képzés) rendelkezőknek, akik szeretnék tudásukat intenzív formában fejleszteni, és tudják vállalni a rövidebb képzéssel járó, gyorsabban teljesítendő követelményeket, a kar lehetőséget biztosít a tanulmányi idő rövidítésére. (Bővebben a rövidített mesterképzésről: https://lkk.uni-sopron.hu/mesterdiploma-1-ev-alatt-a-soproni-kozgazon-mar-lehetseges)

 • A képzés rövidítéséhez a felvis jelentkezés után kezdeményezni kell:
  1. Kreditelismerési eljárást* (lásd fentebb) és
  2. Kompetenciaelismerési eljárást.
 • A kompetenciaelismerési kérelem beadási határideje: 2023. június 2. (lehet együtt küldeni a kreditelismerési kérelemmel).
 • A kérelmet postai úton kell megküldeni a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére, az alábbi címre:
  9400 Sopron, Erzsébet utca 9.
  (A borítékon kérjük feltüntetni: Kompetenciaelismerési kérelem!)
  Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden szükséges dokumentumot mellékeljen!

* Abban az esetben, ha a kreditelismerési eljáráshoz tartozó táblázat szerint a jelentkező „A” bemenettel rendelkezik, nincs szükség kreditelismerési kérelem benyújtására, elég csak a kompetenciaelismerési kérelem.

További információért forduljon Farkas Dalma tanulmányi előadóhoz (farkas.dalma@uni-sopron.hu)

A 2023Á felvételi eljárásban meghirdetett mesterképzések

SOPRON

Képzési szint Munkarend Finanszírozási
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
/félév
mesterképzés nappali támogatott nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)
mesterképzés nappali önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés nappali támogatott vállalkozásfejlesztés (duális képzésben is)
mesterképzés nappali önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott pénzügy
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott számvitel
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott turizmus-menedzsment
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott vállalkozásfejlesztés
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott vezetés és szervezés
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft

BUDAPEST

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés Önköltség/félév
mesterképzés levelező támogatott számvitel
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft
mesterképzés levelező támogatott vállalkozásfejlesztés
mesterképzés levelező önköltséges 350 000 Ft

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes” a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Kérjük a letölthető táblázat alapján vizsgálja meg, hogy A, B vagy C bemenettel rendelkezik, és ennek megfelelően töltse ki a Kreditelismerési kérelmet.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

A kép letöltése >>>

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)

A dokumentum letöltése >>>

Cikk nyomtatása E-mail