Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak magyar és angol nyelven (duális képzésben is)

Miért a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak?

Lennél egy vállalat vezetője? A Gazdálkodási és menedzsment szak erre készít fel a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán! Az általános és specifikus gazdasági témakörök megismerését projekteken és esettanulmányokon keresztül tesszük izgalmassá ezen a szakon. A Gazdálkodási és menedzsment szak komplex tudással vértez fel a vállalati funkciók, így a marketing, a logisztika, a pénzügyek, a termelés és az emberierőforrás-gazdálkodás terén. Az említett területek, illetve a köztük lévő kapcsolódási pontok megismerésével vállalati szinten, és a kisebb részterületek szintjén is képes leszel üzleti stratégiát alkotni. Nem véletlenül ez a szak a legnépszerűbb gazdálkodástudományi képzési terület az országban, elvégzése kiváló „befektetés”! Menedzsereket képzünk, akikre kiemelkedően magas fizetések várnak, úgy hazánkban, mint külföldön.

Mit tanulhatsz a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon?

A Gazdálkodási és menedzsment alapszak célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Képzésünket magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és duális képzésben is indítjuk. A szak 6+1 féléves, melyből az utolsó félév egy vállalatnál eltöltött, képzésspecifikus szakmai gyakorlat.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
  • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit;
  • gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek (vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A képzés komplexitása, és minden vállalati funkcióra kiterjedő ismeretanyaga miatt számos üzleti területen – például: logisztika, marketing, pénzügy, HR stb. – el tudsz majd helyezkedni! A gazdálkodási és menedzsment alapszakot különösen azok számára javasoljuk, akik a vállalati szférában, kis- és közepes, illetőleg nagyobb, akár multinacionális vállalatoknál szeretnének gazdasági területen elhelyezkedni, vezetői beosztást ellátni, vagy saját vállalkozást szeretnének alapítani. Az alapszak elvégzése után a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara továbbtanulási lehetőséget biztosít – többek között – Vállalkozásfejlesztés és Vezetés és szervezés mesterszakokon.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Duális képzés

A duális képzéssel kapcsolatos információk a duális képzés önálló oldalán érhetőek el. További információ kérhető: lkk-dualis@uni-sopron.hu 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Koloszár László
intézetigazgató, egyetemi docens
I. em. 131.
(+36 99) 518-464
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Varga Martina
tanulmányi előadó
fsz. 9.
(+36 99) 518-708
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar