Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Miért a Vezetés és szervezés mesterszak?

Mert a Vezetés és szervezés mesterszak célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás ismereteit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Mit tanulhat a Vezetés és szervezés mesterszakon?

A Vezetés és szervezés mesterszak azokat várja, akik

  • közepes és nagyméretű hazai, illetőleg nemzetközi vállalatoknál menedzserként, vezetőként szeretnének elhelyezkedni; 
  • érdeklődnek a vezetői információs rendszerek működtetése, fejlesztése, illetőleg 
  • az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása iránt.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A Vezetés és szervezés mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola a mesterképzési szintre épülve egy szűkebb szakmai területen biztosítja, hogy a hallgatók, nemzetközi szintű gyakorlati kutatómunkájukkal piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozaton, illetve egyéni képzés keretében történhet.

A Vezetés és szervezés mesterszakon végzett hallgatók – megfelelő gyakorlati idő letelte után – közepes és nagyméretű hazai, illetőleg nemzetközi vállalatoknál tölthetnek be fontos menedzseri, vezetői feladatokat. Képzettségük alapján lehetőségük van vezetői információs rendszerek működtetésére, fejlesztésére, illetőleg az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési feladatok ellátására. Az egyetemen megszerzett stratégiai, szervezetfejlesztési ismeretek alapján alkalmassá válnak a felső szintű irányítói tevékenységek ellátására is.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Bartók István
egyetemi docens
I. em. 133.
(+36 99) 518-468
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Farkas Dalma
tanulmányi előadó
fsz. 9.
(+36 99) 518-121
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar