Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Miért az Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzési szak?

Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként az üzleti tanácsadási szolgáltatások a gazdaságban képződött jövedelmek nagy részét képviselik. Mivel a szervezetek az integrált tudással és képességgel rendelkező munkatársakat igénylik, ezért olyan képzést kívánunk nyújtani, amely konvertálható, hasznosítható tudást ad a jelentkezőknek.

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek egy szervezet helyzetét felmérni, problémás területeit feltárni, és azokra megfelelő megoldási alternatívákkal szolgálni. Komplex tudásuk révén a megszerzett ismereteket különféle szervezeti formákra, piaci helyzetekre és üzleti szituációkra képesek konvertálni, s ezáltal nem csak problémákat oldanak meg, hanem értékteremtő folyamatokat generálnak.

Az Üzleti tanácsadó szak azokat várja, akiket érdekelnek a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségei; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezése és lebonyolítása; projektek tervezése; a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tétele.

Mit tanulhat az Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon?

A képzés kifejezetten gyakorlatorientált képzés, amely rövid, 2 féléves időtáv mellett azonnal használható üzleti tudást ad. A képzés során hallgatóink megismerik az üzleti tanácsadás gazdasági szakmai és pszichológiai hátterét; a marketingmenedzsment folyamatát, módszereit és eszközrendszerét; az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát; a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések megszervezésének, lebonyolításának és utánkövetésének technikáit; valamint a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését. Mindezt aktuális gyakorlati feladatokat felölelő, kiscsoportos, az egyéni kompetenciákat szem előtt tartó oktatási módszerekkel, tréningjellegű foglalkozások keretében tesszük lehetővé hallgatóinknak. A képzés két jól elkülöníthető ismeretkört ölel fel:

  • Szakmai-módszertani ismeretkör: a hallgatók megismerkednek a különféle vállalati stratégiák kialakításának módszereivel, elsajátítanak pénzügyi, adózási, marketing-, változtatás- és tudásmenedzsment ismereteket, illetve gyakorlatban végeznek üzleti számításokat.
  • Tanácsadói ismeretkör: a hallgatók üzleti tanácsadási, szociálpszichológiai, kommunikációs, szervezetfejlesztési, projekt- és emberierőforrás-menedzselési ismereteket szereznek.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A szakon végzett hallgató alkalmas:

  • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére;
  • tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezésére és lebonyolítására;
  • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre;
  • problématérképek készítésre;
  • megoldási alternatívák kialakítására;
  • projektek tervezésére, lebonyolítására és a follow-up megtervezésére, végrehajtására;
  • a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens
I. em. 133.
(+36 99) 518-468
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar