Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Bemutatkozunk

Mi is az a TDK?

A TDK előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. A TDK vagy más néven Tudományos Diákkör egy olyan csoport – bár mára a „kör”; inkább laza csoportként; többpólusú, konzulensek köré szervezett szakmai bázisként értelmezhető –, ahol a hallgatók konzulenseik segítségével önálló tudományos kutatásokat folytatnak az általuk választott területen. A lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók, konzulenseik segítségével, a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg. Látható, hogy a TDK munka sokkal inkább folyamatos, mint ad hoc jellegű tevékenység.
A Tudományos Diákkört a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa fogja össze. A Kari TDT minden év novemberében kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, ahol lehetőség nyílik a Tudományos Diákkörben folytatott kutatómunka bemutatására, összemérésére. A konferencia úgy kerül meghirdetésre, hogy a dolgozat elkészítésére kellő idő álljon rendelkezésre. A benyújtott dolgozatokat független bírálók értékelik, majd szóbeli prezentációra kerül sor. A legjobb pályaművek nemcsak értékes díjazásban részesülhetnek, hanem képviselhetik a Kart a kétévente megrendezésre kerülő Országos Diákköri Konferencián (OTDK).
Oldalainkon fellelhetők a Kar eddigi TDK dolgozatainak adatai, eredményei, az elmúlt évek TDK dolgozatai, az aktuális felhívások, a hozzájuk kapcsolódó letölthető anyagok, és egyéb érdekességek.

Miért jó dolog a TDK tevékenység?

 • Előkészülhet vele a diplomamunkára. Az itt elkészült mű nagyon jó alap, ráadásul értékelései születnek, melyek rámutatnak a fejlesztés lehetőségeire is. Az arra érdemes művek jeles eredményű diplomavédésként kerülnek elfogadásra!
 • Fejlesztheti, csiszolhatja az előadókészségét.
 • Az MA/doktori felvételinél extra pontokat kap.
 • Igény szerint, felkészítő kurzuson vehet részt.
 • Pénzt és egyéb díjakat nyerhet.
 • Jegyeket ajánlhatnak meg a dolgozatára.
 • Megismerik a tanárok.
 • Extra ösztöndíj elnyerésére lehet lehetősége.
 • Szakmai felügyelet mellett gyakorolhatja a tudományos munkát, az Önt érdeklő témakört segítséggel vizsgálhatja.
 • Megtanulhatja a tudományos kutatás rejtelmeit, módszertanát, alkalma nyílhat az egyetemi oktatáson túlmutató szakmai vitákat lefolytatni, a megszerzett ismereteket integráltan, „terepen” hasznosítani, a problémamegoldási képességét fejleszteni.
 • Egy jó dolgozattal a Kar hírnevét emelheti.

 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke:
Dr. Koloszár László PhD egyetemi docens
99/518-261, koloszar.laszlo@uni-sopron.hu

A Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára:
Tóth Tímea Zsófia doktorandusz
toth.timea.zsofia@phd.uni-sopron.hu

A Kari Tudományos Diákköri Tanács hallgatói tagjait minden évben a Kari HÖK delegálja.

A Kari Tudományos Diákköri Tanács email-címe: lkk-tdk@uni-sopron.hu

2005-ben Karunk szervezte a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi szekcióját, amelyen első alkalommal a határon túli egyetemek, főiskolák hallgatói is részt vettek, és a doktoranduszok külön szekcióban mutathatták be felkészültségüket.
Az OTDK-n 435 hallgató előadását értékelték 31 tagozatban, összesen mintegy 900 tanár és vendég jelent meg. A Karunkról 33 diákkörös tartott előadást, akik közül 24 hallgató díjat nyert el.

2021. április 22–24. között ismét Karunk adott otthont a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának, melyet a pandémia miatt online környezetben szerveztünk. A három napos konferencián 51 felsőoktatási intézményi egység (kar, tudományterület) 570 hallgatója 562 dolgozatot mutatott be. A 218 szakember részvételével felálló zsűrik 50 szakmai tagozatban 187 helyezést, a különdíjakkal együtt összesen 277 díjat ítéltek oda. Karunkat 24 hallgatónk képviselte az országos konferencián rendkívül változatos, új és izgalmas témákkal, 11 dolgozat díjazást is kiérdemelt.

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek