Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Mintatantervek és képzési programok

Mintatanterv 2021 októberétől

Teljesítmény Kreditek száma Összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
félévekben
I. Képzési kredit
Alapozó tantárgyak:                  
Kutatásmódszertan 1 (kvantitatív) 6                
Kutatásmódszertan 2 (kvalitatív)   6              
Szakirodalom feldolgozási technikák 6                
Tudományos publikáció írás   6              
Választható tantárgy 4 4 4 4          
I. Képzési kredit összesen 16 16 4 4         40
II. Kutatási kredit 4 4 8 8 20 20 20 20 104
III. Konzultációs kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24
IV. Publikációs kredit   56
V. Szakmai tudományos közéleti tevékenység 2 2 2 2 2 2 2 2 16
ÖSSZESEN                 240
Oktatás (opcionális) 2 2 2 2 2 2 2 2 16

A választható tárgyak listája:

 • Bevezetés a közgazdaságtan elméletébe (közgazdaságtani képzésben nem részesültek számára) (0 kredit)
 • Számítógépes adatelemzés 1.
 • Kvantitatív döntési módszerek
 • R-programozás alkalmazási lehetőségei
 • Demográfia
 • Társadalom- és gazdaságföldrajz
 • Gazdaságszociológia
 • Regionális egyenlőtlenségek
 • Társadalmi innovációk
 • Haladó nemzetközi gazdaságtan
 • Haladó nemzetközi pénzügyek
 • Haladó vállalati pénzügyek
 • Nemzetközi adózás
 • Nemzetközi számvitel
 • Vezetői számvitel és kontrolling
 • Vállalatgazdaságtan kiemelt fejezetei
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment
 • Vállalati innováció menedzsment
 • Vezetés és szervezés
 • Környezeti és ökológiai közgazdaságtan
 • A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági vonatkozásai
 • Természeti erőforrás-gazdálkodás
 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • Fenntartható turizmus tervezés
 • Marketingkommunikáció
 • Régiómárkázás, országmárkázás, városmárkázás
 • Digitális marketing
 • Turizmusmarketin

Mintatanterv 2020 szeptemberétől

A tantárgy/program megnevezése Kreditek száma
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen
félévben
A kutatásmódszertan alapjai 1 (8 óra) 3               3
A közgazdaságtudomány elméleti kérdései (8 óra) 3               3
Tudományos ismeretek közlése (8 óra) 2               2
A programon kötelező tárgy (4 óra) 4               4
A kutatásmódszertan alapjai 2 (8 óra)   3             3
Számítógépes adatelemzés (16 óra)   3             3
Kvantitatív döntési módszerek (8 óra)   2             2
A programon kötelező tárgy (4 óra)   4             4
A programon kötelező tárgy (4 óra)     4           4
A programon kötelező tárgy (4 óra)     4           4
Választható tárgy (4 óra)     4           4
Választható tárgy (4 óra)     4           4
Választható tárgy (4 óra)       4         4
Választható tárgy (4 óra)       4         4
Komplex vizsga       0         0
Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program
Vállalat-gazdaságtan kiemelt fejezetei 4                
Vezetés és szervezés   4              
Stratégiai- és változtatásmenedzsment     4            
Vállalati pénzügyek     4            
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program
Globális gazdasági, geopolitikai, nemzetközi jogi kérdések 4                
Nemzetközi gazdaságtan   4              
Globális gazdaság információs rendszerei     4            
Nemzetközi tényezőáramlás     4            
Pénzügyek program
Pénzügyi kontrolling 4                
Nemzetközi pénzügyek   4              
Hagyományos és modern vállalati pénzügyek     4            
Nemzetközi számvitel     4            
Marketing program
Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat 4                
A marketingkutatás aktuális kérdései   4              
Marketingkommunikáció     4            
Kereskedelmi marketing     4            
Humánerőforrás társadalmi–gazdasági összefüggései program
Társadalmi innovációk 4                
Gazdaságszociológia   4              
Demográfia     4            
Regionális egyenlőtlenségek     4            
Tantárgyi kredit összesen 12 12 16 8         48
Tudományos kutatás (1-8.) (Témavezető által ellenjegyzett írásbeli beszámoló) 4 4 8 8 20 20 20 20 104
Konzultáció (1-8.) 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Mindösszesen: tantárgyi+kutatási+konzultáció 18 18 26 18 22 22 22 22 168
Publikációs kreditek Az aktuális képzési szakaszokban teljesített publikációs feltételek szerinti kreditpont 56
Szakmai tudományos közéleti tevékenység 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Mindösszesen az 1-4. és 5-8. félévekre min 90   240
Oktatás (1-8.) (nem kötelező) 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Levelezős hallgatók számára is van lehetőség oktatási tapasztalat szerzésére. Az oktatási tevékenységért plusz krediteket kaphatnak, maximum 16 kreditet a 8 félév alatt.

Képzési programok

Cikk nyomtatása E-mail