Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Kari könyvtár

kari_konyvtar.jpg

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár tagkönyvtára. Küldetése, hogy elősegítse az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet. Biztosítja az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, együttműködve az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ – http://eisz.hu) és más elektronikus elérésű előfizetett, illetve térítésmentesen elérhető országos és nemzetközi, valamint saját építésű adatbázisokkal, információforrásokkal.

A kari könyvtárban változatos magyar és idegen nyelvű szakirodalom áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére. A könyvtárban a gazdaságtudomány szakterületet érintő időszakos kiadású folyóiratok is hozzáférhetők. 

Szolgáltatások

  • könyvtárlátogatás, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata;
  • állományfeltáró eszközök és adatbázisok használata;
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
  • kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés (beiratkozáshoz kötött);
  • könyvtárközi kölcsönzés (beiratkozáshoz kötött).

Könyvtári elektronikus katalógus (keresési lehetőség szerző, cím, tárgyszó szerint): http://lib.nyme.hu:8081/WebPac/CorvinaWeb
Adatbázisok (MTMT; Diploma, Doktori, Publicatio Repozitóriumok; MeRSZ; EBSCO, Web of Science, Scopus; Arcanum, Hungaricana, MATARKA, ODR; Akadémiai Szótárcsomag, Akadémiai Folyóiratok stb.), szolgáltatások, szabályzatok, könyvtár- és adatbázishasználati segédletek részletesen a SOE Központi Könyvtár oldalán: http://konyvtar.uni-sopron.hu.

Kölcsönzési információk

  • Hallgatók számára kölcsönözhető dokumentumok száma egy alkalommal összesen 7 db. A kölcsönzés időtartama: 3 hét.
  • A kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekért a könyvtár késedelmi díjat számol fel: 10 Ft/dokumentum/nap.
  • A kari és a központi könyvtárban nem elérhető könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján szerezzük be olvasóinknak.
  • A karon végzett hallgatók diplomamunkáit a kari könyvtár irattárában őrizzük. A diplomamunkák kutathatók, a SOE Diploma Repozitóriumban 2014-től a SOE IP tartományán belül teljes szöveggel elérhetők (kivéve titkosítottak): http://diploma.nyme.hu/.
  • A kölcsönvett dokumentumért a kölcsönző anyagilag és büntetőjogilag felelős.

Nyitva tartás

hétfő–csütörtök: 9.00–15.00
péntek: 8.00–14.00

Elérhetőség

101-es terem
Biczó Tamás
biczo.tamas@uni-sopron.hu

 

Képek a könyvtárról >>>

Cikk nyomtatása E-mail