Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak

Miért a Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak?

A turbulensen változó világ speciális kihívások elé állítja a jogász szakmát, hiszen mára már nem csak az önálló praxissal rendelkezőknek fontos, hogy menedzseri, gazdasági képességekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek. A képzési program oktatási struktúrája négy, egymástól jól elkülöníthető félévre épül, melyek ismeretanyaga a klasszikus gazdasági teóriáktól a legmodernebb elméletekig terjed. Az elméleti oktatást minden esetben követi a gyakorlat elsajátítása, hiszen a képzés központi gondolata az azonnal használható, naprakész gyakorlati ismeretek átadása. Nem célunk, hogy hallgatóink lexikális tudását a végtelenségig bővítsük, sokkal inkább a kompetenciafejlesztés és a gazdasági szemlélet, gondolkodás kifejlesztése a képzés végső és legfontosabb kimenete.

A Jogász-közgazdász szak azokat az egyetemi végzettséggel rendelkező jogászokat várja, akik a munkájukban közvetlenül is hasznosítható tudással alkotó közgazdasági és menedzsment munkát kívánnak végezni, irányítani és szervezni.

Mit tanulhat a Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szakon?

Az 1. félév ismeretkörei: a hallgatók a szemeszterben közgazdasági, statisztikai, vállalatgazdaságtani alapozó ismereteket szereznek. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók felismerik a különféle gazdasági folyamatok miértjeit és képessé válnak önálló elemző munkára.

A 2. félév ismeretkörei: a hallgatók a szemeszterben vezetési és szervezési, stratégiaalkotási, emberierőforrás-menedzselési, változtatás-, tudás- és marketingmenedzsment témakörébe tartozó ismereteket szereznek, miközben vezetői kompetenciafejlesztésre is sor kerül. A szemeszterben nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb félév, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.

A 3. félév ismeretkörei: a hallgatók a szemeszterben üzleti és gazdasági számítások és elemzések módszereivel ismerkednek meg, vállalati esettanulmányokat dolgoznak ki, ismereteket szereznek a számvitel, adózás és pénzügyek témaköréből. Eddigi hallgatóink szerint „nehéz félév, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.

A 4. félévben már kifejezetten a készségszintű ismeretek fejlesztése áll a középpontban, mely során hallgatóinkat felkészítjük a vezető beosztásban való munkavégzésre.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A jogász diplomával rendelkezők számára a képzés összességében olyan módszertani és széles körű szakmai ismeretek megszerzését biztosítja, amely képessé teszi őket a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására. Végzett hallgatóink jogi munkájuk során képesek lesznek a közgazdasági, üzleti és a menedzsment ismeretek alkalmazására, a képzés során megszerzett képességeik kibontakoztatására.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Keresztes Gábor
oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
fsz. 7. és I. em. 132.
(+36 99) 518-220
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Honfi Blanka
oktatásszervező
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
(+36 30) 886-5401
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Tamasi Hajnalka
tanulmányi előadó
fsz. 8/a.
(+36 99) 518-726
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar