Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Kópházi Andrea

Szakfelelős:
Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens
kophazi.andrea@uni-sopron.hu

Üzleti tanácsadó szak

Az Üzleti tanácsadó szak azokat várja, akiket érdekelnek a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségei; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezése és lebonyolítása; projektek tervezése; a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tétele.

A képzés szakmai háttere

Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként az üzleti tanácsadási szolgáltatások a gazdaságban képződött jövedelmek nagy részét képviselik. Mivel a szervezetek az integrált tudással és képességgel rendelkező munkatársakat igénylik, ezért olyan képzést kívánunk nyújtani, amely konvertálható, hasznosítható tudást ad a jelentkezőknek.
Az Üzleti tanácsadó szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek egy szervezet helyzetét felmérni, problémás területeit feltárni, és azokra megfelelő megoldási alternatívákkal szolgálni. Komplex tudásuk révén a megszerzett ismereteket különféle szervezeti formákra, piaci helyzetekre és üzleti szituációkra képesek konvertálni, s ezáltal nem csak problémákat oldanak meg, hanem értékteremtő folyamatokat generálnak.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzett hallgató alkalmas:

  • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére; 
  • tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezésére és lebonyolítására; 
  • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre; 
  • problématérképek készítésre; 
  • megoldási alternatívák kialakítására; 
  • projektek tervezésére, lebonyolítására és a follow-up megtervezésére, végrehajtására; 
  • a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére.

Felvételi követelmények

Üzleti tanácsadó szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Üzleti tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A képzés kifejezetten gyakorlatorientált képzés, amely rövid, 2 féléves időtáv mellett azonnal használható üzleti tudást ad. A képzés során hallgatóink megismerik az üzleti tanácsadás gazdasági szakmai és pszichológiai hátterét; a marketingmenedzsment folyamatát, módszereit és eszközrendszerét; az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát; a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések megszervezésének, lebonyolításának és utánkövetésének technikáit; valamint a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését. Mindezt aktuális gyakorlati feladatokat felölelő, kiscsoportos, az egyéni kompetenciákat szem előtt tartó oktatási módszerekkel, tréningjellegű foglalkozások keretében tesszük lehetővé hallgatóinknak. A képzés két jól elkülöníthető ismeretkört ölel fel.
Szakmai-módszertani ismeretkör: a hallgatók megismerkednek a különféle vállalati stratégiák kialakításának módszereivel, elsajátítanak pénzügyi, adózási, marketing-, változtatás- és tudásmenedzsment ismereteket, illetve gyakorlatban végeznek üzleti számításokat.
Tanácsadói ismeretkör: a hallgatók üzleti tanácsadási, szociálpszichológiai, kommunikációs, szervezetfejlesztési, projekt- és emberi erőforrás menedzselési ismereteket szereznek.

Milyen tárgyakat hallgathat az Üzleti tanácsadó szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakközgazdász üzleti tanácsadó szakon, illetve
üzleti tanácsadó
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu