Bemutatkozunk

Mi is az a TDK?

A TDK előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. A TDK vagy más néven Tudományos Diákkör egy olyan csoport – bár mára a „kör”; inkább laza csoportként; többpólusú, konzulensek köré szervezett szakmai bázisként értelmezhető –, ahol a hallgatók konzulenseik segítségével önálló tudományos kutatásokat folytatnak az általuk választott területen. A lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók, konzulenseik segítségével, a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg. Látható, hogy a TDK munka sokkal inkább folyamatos, mint ad hoc jellegű tevékenység.
A Tudományos Diákkört a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa fogja össze. A Kari TDT minden év novemberében kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, ahol lehetőség nyílik a Tudományos Diákkörben folytatott kutatómunka bemutatására, összemérésére. A konferencia úgy kerül meghirdetésre, hogy a dolgozat elkészítésére kellő idő álljon rendelkezésre. A benyújtott dolgozatokat független bírálók értékelik, majd szóbeli prezentációra kerül sor. A legjobb pályaművek nemcsak értékes díjazásban részesülhetnek, hanem képviselhetik a Kart a kétévente megrendezésre kerülő Országos Diákköri Konferencián (OTDK).
Oldalainkon fellelhetők a Kar eddigi TDK dolgozatainak adatai, eredményei, az elmúlt évek TDK dolgozatai, az aktuális felhívások, a hozzájuk kapcsolódó letölthető anyagok, és egyéb érdekességek.

Miért jó dolog a TDK tevékenység?

 • Előkészülhet vele a diplomamunkára. Az itt elkészült mű nagyon jó alap, ráadásul értékelései születnek, melyek rámutatnak a fejlesztés lehetőségeire is. Az arra érdemes művek jeles eredményű diplomavédésként kerülnek elfogadásra!
 • Fejlesztheti, csiszolhatja az előadókészségét.
 • Az MA/doktori felvételinél extra pontokat kap.
 • Igény szerint, felkészítő kurzuson vehet részt.
 • Pénzt és egyéb díjakat nyerhet.
 • Jegyeket ajánlhatnak meg a dolgozatára.
 • Megismerik a tanárok.
 • Extra ösztöndíj elnyerésére lehet lehetősége.
 • Szakmai felügyelet mellett gyakorolhatja a tudományos munkát, az Önt érdeklő témakört segítséggel vizsgálhatja.
 • Megtanulhatja a tudományos kutatás rejtelmeit, módszertanát, alkalma nyílhat az egyetemi oktatáson túlmutató szakmai vitákat lefolytatni, a megszerzett ismereteket integráltan, „terepen” hasznosítani, a problémamegoldási képességét fejleszteni.
 • Egy jó dolgozattal a Kar hírnevét emelheti.

A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke:
Dr. Koloszár László PhD egyetemi docens
99/518-261, koloszar.laszlo@uni-sopron.hu

A Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára:


A Kari Tudományos Diákköri Tanács hallgatói tagjait minden évben a Kari HÖK delegálja:

Patyi Balázs doktorandusz
patyi.balazs@phd.uni-sopron.hu

Tóth Tímea Zsófia doktorandusz
toth.timea.zsofia@phd.uni-sopron.hu

A Kari Tudományos Diákköri Tanács email-címe:
lkk-tdk@uni-sopron.hu


2005-ben Karunk szervezte a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi szekcióját, amelyen első alkalommal a határon túli egyetemek, főiskolák hallgatói is részt vettek, és a doktoranduszok külön szekcióban mutathatták be felkészültségüket.
Az OTDK-n 435 hallgatónak előadását értékelték 31 tanácsban, összesen mintegy 900 tanár és vendég jelent meg. A Karunkról 33 diákkörös tartott előadást, akik közül 24 hallgató díjat nyert el.

TDK Támogatás (2019–2020)

2019. augusztus 1. és 2020. december 15. között programjainkat "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása (NTP-HHTDK-19-0036)" című pályázat segítségével valósítottuk meg.

TDK Támogatás (2020–2021)

2020. augusztus 3. és 2021. június 30. között programjainkat "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása (NTP-HHTDK-20-0022)" című pályázat segítségével valósítjuk meg.