Minőségbiztosítás

LKK Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök

Dr. Obádovics Csilla PhD

Tagok

Reschperger Richárd PhD – Közgazdasági és Módszertani Intézet
Tóth Balázs István PhD – Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Szóka Károly PhD – Pénzügyi és Számviteli Intézet
Kópházi Andrea PhD – Üzleti Tudományok Intézete
Árendásné Fekete Márta – Dékáni Hivatal
Könye Dóra – LKK HÖK

Szabályzatok

A minőségbiztosítási szabályzatok elérhetők az egyetem honlapján.

Felmérések

FELMÉRÉSEK CÉLCSOPORT CÉL
1. MÜL1 – intézményválasztási motivációs felmérés (zip) újonnan felvett és beiratkozott hallgatók jelentkezési és szakválasztási motivációs felmérés, beiskolázási tevékenység hatékonysága
4. MÜL4 – Munkatársi elégedettségmérés (pdf) valamennyi dolgozó munkatársak véleményének megismerése a hatékonyabb munkavégzés érdekében és személyes előrehaladásának tekintetében
6. MÜL6 – Képzés hallgatói véleményezése (zip) végzős és záróvizsgázó hallgatók átfogó visszajelzés a képzés folyamatáról, a szak tantervéről, ellátottságáról, szervezettségéről, személyes motivációról
7. MÜL7 – Záróvizsga bizottságok véleményének bekérése (zip) ZV bizottsági tagok a hallgató felkészültségének mérése munkaerő-piaci szempontból és a védés folyamatának, szervezettségének megítélése
9. MÜL9 – Diploma-pályakövetés (zip) végzett és záróvizsgázó hallgatók az elhelyezkedéssel kapcsolatos információk megismerése, az EDUCATIO szervezésében
aktív hallgatók motivációs felmérés: aktív hallgatók miként tervezik jövőjüket
összegző értékelések a Képzési szabályzat 11.§. 4.) nyomán
21. MÜL21 – Képzés értékelése (zip) szakfelelős a képzések követése rövid és hosszú távú fejlesztések meghatározásának érdekében (elért eredmények, módszerek, akadályozó tényezők stb.)

Jelentések

2016. Minőségbiztosítási beszámoló (pdf)

2015. Minőségbiztosítási beszámoló (pdf)

2014. Minőségbiztosítási beszámoló (pdf)

2013. Minőségbiztosítási beszámoló (pdf)
2013. Életpálya beszámoló (pdf)

2012. Minőségbiztosítási beszámoló (pdf)

2011. Minőségügyi beszámoló (pdf)

Beszámolók az egyetemi minőségfejlesztési program végrehajtásáról >>