Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

 

 

Dr. Mészáros Katalin

Szakfelelős:
Dr. Mészáros Katalin
egyetemi docens
meszaros.katalin@uni-sopron.hu

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzésben résztvevők sikerrel tölthetik be az alábbi munka- és feladatköröket:

 • piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező, 
 • PR-tevékenységet tervező, szervező, kereskedelmi tervező, szervező, 
 • kereskedelmi ügyintéző, 
 • személyi asszisztens, 
 • készlet- és anyagnyilvántartó, 
 • szállítási, szállítmányozási nyilvántartó, 
 • kereskedő, 
 • telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök.

Felvételi információk

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

Milyen tárgyakat tanulhat a szakon?

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-ig) letölthető itt.

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv (2022.09.01-től) letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon, 
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon, 
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon.

A képzés munkarendje:

 • a 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton is indul,
 • a levelező tagozaton a konzultációk tömbösítve vannak.

Tehetséggondozás

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése. A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.

A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.

A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.

A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.

A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.


A különböző lehetőségek elérhetőségei >>>

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.