Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Keresztes Gábor

Szakfelelős:
Dr. Keresztes Gábor
egyetemi docens
keresztes.gabor@uni-sopron.hu

Jogász-közgazdász szak

A Jogász-közgazdász szak azokat az egyetemi végzettséggel rendelkező jogászokat várja, akik a munkájukban közvetlenül is hasznosítható tudással alkotó közgazdasági és menedzsment munkát kívánnak végezni, irányítani és szervezni.

A képzés szakmai háttere

A turbulensen változó világ speciális kihívások elé állítja a jogász szakmát, hiszen mára már nem csak az önálló praxissal rendelkezőknek fontos, hogy menedzseri, gazdasági képességekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.
A képzési program oktatási struktúrája négy, egymástól jól elkülöníthető félévre épül, melyek ismeretanyaga a klasszikus gazdasági teóriáktól a legmodernebb elméletekig terjed. Az elméleti oktatást minden esetben követi a gyakorlat elsajátítása, hiszen a képzés központi gondolata az azonnal használható, naprakész gyakorlati ismeretek átadása. Nem célunk, hogy hallgatóink lexikális tudását a végtelenségig bővítsük, sokkal inkább a kompetenciafejlesztés és a gazdasági szemlélet, gondolkodás kifejlesztése a képzés végső és legfontosabb kimenete.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A jogász diplomával rendelkezők számára a képzés összességében olyan módszertani és széles körű szakmai ismeretek megszerzését biztosítja, amely képessé teszi őket a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására. Végzett hallgatóink jogi munkájuk során képesek lesznek a közgazdasági, üzleti és a menedzsment ismeretek alkalmazására, a képzés során megszerzett képességeik kibontakoztatására.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele egyetemi végzettségű jogász diploma megléte.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

Az első félév azt a célt szolgálja, hogy megalapozza a legfontosabb gazdasági ismereteket, bevezesse a jogászokat a közgazdasági tanok világába, elkezdje kialakítani az újfajta szemléletmódot. Más képzőintézményekkel ellentétben bevezetjük hallgatóinkat a mikro- és makroökonómia mellett a mezoökonómia világába is.
A második félév a menedzsment ismereteket köré csoportosul. Az alapvető szervezeti struktúráktól egészen a tudásmenedzsmentig haladunk a képzés során. A félévben kiemelten foglalkozunk hallgatóink kompetenciafejlesztésével, nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb modul, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.
A harmadik félévben a pénzügyi és számviteli képzés dominál. Az elméleti alapozó tantárgyakat az egyre komplexebb stúdiumok követik, melyek gyakorlati esettanulmányokba kumulálódnak. Ki kell emelnünk a „Vállalati pénzügyek vezetőknek” című tárgyat, mely során exkluzív pénzügyi ismereteket adunk át hallgatóinknak. Eddigi hallgatóink szerint „rendkívül nehéz modul, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.
Az utolsó félévben már kifejezetten a készségszintű ismeretek fejlesztése áll a középpontban, mely során hallgatóinkat felkészítjük a vezető beosztásban való munkavégzésre.

Milyen tárgyakat hallgathat a Jogász-közgazdász szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
jogász-közgazdász
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Vezető oktatóink

Dr. Herczeg János a képzés alapítója, Professor Emeritus, egyetemi tanár, gépészmérnök, gazdasági mérnök, felsőfokú adó- és pénzügyi tanácsadó, okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Bizottságának tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, szervezetfejlesztés, üzleti tervezés, üzleti tanácsadás, innováció menedzsment, társadalmi felelősség (CSR).
Dr. Juhász Lajos a képzés vezetője, agrármérnök, agrárökonómus, intézetigazgató, egyetemi docens, a Kar TDK elnöke, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, ökonometriai mutatószám-rendszerek, üzleti tervezés.
Dr. Kópházi Andrea személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberi erőforrás fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu