Hivatalos statisztika szakirányú továbbképzési szak

 

 

Prof. Dr. Obádovics Csilla

Szakfelelős:
Prof. Dr. Obádovics Csilla
egyetemi tanár
obadovics.csilla@uni-sopron.hu

Hivatalos statisztika szak

A Hivatalos statisztika szak azokat várja, akik érdeklődnek:

  • a Statisztikai Hivatal; 
  • a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszere és működésének módja; 
  • az Európai Unió intézményrendszere, együttműködési lehetőségei; 
  • a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszere, módszere, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati háttere iránt.

A képzés szakmai háttere

Karunk a Központi Statisztikai Hivatallal kötött együttműködési megállapodás keretei között több éve sikeresen működteti a Hivatalos statisztika szakot, mely Karunk és a Hivatal oktatási és tudományos kapacitásait használja a korszerű, nemzetközileg elvárt szakmai ismeretek átadásához. A képzés speciális tárgyainak oktatását a Hivatal szakemberei végzik.
A Hivatalos statisztika szakirányú továbbképzési szak célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező hivatalos statisztikaszakértők képzése, akik a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik a Statisztikai Hivatal, a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszerét és működésének módját, az európai unió intézményrendszerét, együttműködési lehetőségeket, a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére, valamint részt tudnak venni az adatfelvételhez kapcsolódó tevékenységek szervezésében és vezetésében a legfontosabb szakterületen.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzés elvégzése után hallgatóink alkalmassá válnak statisztikai hivatalokban, az önkormányzatoknál, kormányzati hivatalokban és intézményekben, valamint EU adatszolgáltató intézményekben folyó munkavégzésre; az EU hivatalos statisztikai szolgáltatás folyamataiban való részvételre és együttműködésre; adatfelvételek megtervezésére, lebonyolítására, az adatok szakszerű elemzésére, az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére.

Felvételi követelmények

Hivatalos statisztika szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Hivatalos statisztika tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A 2 féléves képzés során a hallgatók ismereteket szereznek a kutatásmódszertan, kérdőíves felmérések megtervezése, kérdőív összeállítása, mintavételi módok, súlyozás, az adatgyűjtési technikák és az adatfeldolgozás, statisztikai adatelemzés, adatok megjelenítése, táblázatszerkesztés és ábrakészítés, térképi megjelenítés témakörökben, valamint az EU és a magyar statisztika igazgatásrendszer, statisztikai nomenklaturák és klasszifikációk, a minőségbiztosítás és adatvédelem területén.

Milyen tárgyakat hallgathat a Hivatalos statisztika szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
hivatalos statisztikai szakközgazdász (Official Statistics), illetve
hivatalos statisztikai tanácsadó (Official Statistics).
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu