Gazdasági szakokleveles ápoló szakirányú továbbképzési szak

 

 

Prof. Dr. Fábián Attila

Szakfelelős:
Prof. Dr. Fábián Attila
egyetemi tanár
fabian.attila@uni-sopron.hu

Gazdasági szakokleveles ápoló szak

Ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakirányon végzetteket, vagy diplomás ápoló végzettséggel rendelkezőket, akik az egészségügyben a munkájuk magas színvonalú ellátásához szükséges ismeretek fejlődésével és egészségügyi közgazdasági vonatkozású megalapozásával, kibővítésével, lépést akarnak tartani.
A képzés elvégzését kifejezetten azoknak ajánljuk, akik önálló és vezetői funkciókat kívánnak ellátni az egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél itthon és külföldön, az egészségügy felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél, a magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

A képzés szakmai háttere

Tulajdonformától független egészségügyi intézmények menedzsment feladataihoz, irányításához szükségessé vált egészségügyi közgazdasági korszerű ismeretek megszerzése. A szakirányt végzett hallgatók alkalmasak vezetői funkciók betöltésére, nem csak az ápolás területén. Szakképzettségük alapján elláthatnak önálló és vezetői munkaterületeket: egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél, felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél, foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó intézményeknél és magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A négy félév során a hallgató elsajátítja azokat a menedzsment, pénzügyi, társadalombiztosítási, egészségügyi jogi, vezetés-szervezési, finanszírozási, számviteli, vállalkozási szakismereteket, amelyek az egészségügyi ellátás szak-specifikus tevékenységéhez (pl. finanszírozás, kontrolling, marketing, vezetés-szervezés, üzleti ellenőrzés) szükséges.
A szakirányt végzett hallgatók alkalmasak vezetői funkciók betöltésére is, nem csak az ápolás területén. Szakképzettségük alapján elláthatnak önálló és vezetői munkaterületeket: egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél, felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél, foglalkozás egészségügyi feladatokat ellátó intézményeknél és magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

Felvételi követelmények

Ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakirányú végzettség, diplomás ápoló, okleveles ápoló végzettség.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A 4 féléves képzés során hallgatóink széles elméleti és gyakorlatorientált közgazdasági felkészítést kapnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a résztvevők probléma-felismerési és probléma-megoldási készségeinek fejlesztésére. Az első két félévben főként közgazdasági alapozó tárgyak kerülnek oktatásra, majd a szakma specialitásának megfelelően menedzsment, ápolás-gazdálkodási, szakellátás-gazdálkodási, gyógyszer-gazdálkodási ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink. A program során megismerik az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait, összefüggéseit, az egészségügy hazai és külföldi gazdálkodási rendszerét ellátási formákhoz kapcsolódóan, az egészségügyi intézmények közgazdasági, számviteli, elemzési rendszerét, finanszírozási mechanizmusát, gyakorlatban alkalmazásra kerülő informatikai módszereit, minőségirányítási rendszerét, a válságmenedzsment fontos szerepét.

Milyen tárgyakat hallgathat a Gazdasági szakokleveles ápoló szakon?

A mintatanterv (2021.02.01-ig) letölthető itt.
A mintatanterv (2021.02.01-től) letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
gazdasági szakokleveles ápoló
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Kiemelt szakmai partnereink, oktatóink

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk.
Kiemelt szakmai partnereink:
Képzésünket a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Orvosi Kamara, az ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet), a META (Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság), és az Osztrák Egészségügyi Társaság is ajánlja.
Felkért oktatóink:
Guti Tünde 
egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, diplomás ápoló, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ápolási igazgatója.
Dr. Horváth Zsolt 
orvos, fogorvos, közgazdász.
Dr. Kovács Erika 
orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi minőségbiztosítási szakértő, egészségügyi auditor, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Stratégiai és Minőségügyi igazgatója.
Lakner Zoltán Lehel PhD 
szociológus - szociálpolitikus, a Szociálpolitikai Tükör főszerkesztője.
László Gábor 
közgazdász, az Általános és Hitel Finanszírozási Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Dr. Limbach Viktória 
ügyvéd, egészségügyi szakjogász, a Limbach Ügyvédi Iroda vezetője.
Dr. Lovas Kornélia 
gyógyszerész, egészségügyi szakmenedzser, PhD (famakoökonómia), gyógyszerész szakjogász, jelenleg vezető kutató, tanácsadó a SmartVenture Kft.–nél.
Dr. Mattiassich Norbert PhD  
osztályvezető, Soproni Erzsébet Oktató Kórház Kontrolling-, Informatikai és Finanszírozási Osztálynak 2005 óta. Rendszerint alkalmazza szakértőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).  Fontosabb végzettségei: Mérnök informatikus,  Közgazdász (gazdasági informatika),  Elektronikus információbiztonsági vezető. Doktori fokozatát egészségügyi kontrolling témakörben szerezte.
Dr. Nagy Szilárd 
fül-orr-gégész szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. Korábban kórházi orvosigazgató, alpolgármester,  ÁEEK térségi igazgató, OGYÉI főigh., GOKI stratégiai igazgató.
G. Németh György 
c. egyetemi docens, újságíró, kommunikációs szakember, kiemelt szakterülete a digitális kultúra és az online kommunikáció, az Orvosi Hírek főszerkesztője, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.
Dr. Stankovics Éva igazgatásszervező, jogász, közgazdász, egészségügyi menedzser, a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet főigazgatója.
Szabadkainé Erdélyi Mária 
emberi erőforrás menedzser, szervezeti coach, szervezetfejlesztési tanácsadó, közigazgatási humán szervező, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezető hivatali főtanácsosa.
Dr. Székely Tamás 
orvos, volt OEP-főigazgató, jelenleg a KELEN Kórház ügyvezető igazgatója.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu