Gazdasági logisztikus szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Koloszár László

Szakfelelős:
Dr. Koloszár László
egyetemi docens
koloszar.laszlo@uni-sopron.hu

Gazdasági logisztikus szak

A Gazdasági logisztikus szak azokat várja, akik az elméleti ismeretek mellett gyakorlatorientált, a vállalati tapasztalatokra épülő logisztikai tudás megszerzését tűzték ki célul! A logisztika kulcsfontosságú a vállalati hatékonyság javításában, hiszen a gyorsaság, a minőség, a pontosság a vevői elvárások középpontjában szerepelnek. A logisztikai hatékonyság javítása nemcsak az alap logisztikai funkciók, de a háttérfolyamatok és –feladatok ismeretét is feltételezi.

A képzés szakmai háttere

A Gazdasági logisztikus képzés célja egy, a gazdasági ismeretekre épülő, de mindazt logisztikai nézőpontból vizsgáló oktatás megvalósítása. Ennek érdekében a vállalati szakértőket nemcsak oktatásra, de már a képzési struktúra kialakításába is bevontuk, hogy a két félév adta minden lehetőséget kiaknázzunk a logisztikai területek megismerésére, a különböző területeken történő elhelyezkedés gyakorlatorientált megalapozására.

A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a logisztika és az ellátási lánc stratégiai és operatív tervezésének főbb elveivel és munkafolyamataival, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások tartalmával és azok menedzselésével. A képzés során a hallgatók megismerik az egyes logisztikai szolgáltatások jellemzőit, a termelési logisztika legfontosabb elemeit, a beszerzés, készletezés, raktározás, szállítmányozás mellett az ellátási lánc menedzsmentjét és a hozzá kapcsolódó logisztikai informatikát. A hallgatók előképzettségüktől függően speciális betekintést nyernek a szakképzettség olyan területeibe, amelyek korábbi képzési rendszerükben nem szerepeltek. Műszaki végzettségűek gazdasági és pénzügyi ismereteket, a gazdasági végzettségűek logisztikai rendszerekben felmerülő döntési módszereket sajátíthatnak el.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képesség válnak komplex logisztikai szolgáltatási feladatok ellátására, menedzselésére, logisztikai informatikai problémák megoldására, logisztikai projektek irányítására, illetve a logisztikai szolgáltatások teljesítményének mérésére is.

Felvételi követelmények

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A gazdasági logisztikus szakirányú továbbképzésben végzettek képesek és alkalmasak:

 • a logisztikai feladatokat komplex módon megtervezni;
 • az ellátási lánc munkafolyamatait elemezni és értékelni;
 • az ellátási lánchoz kapcsolód pénzügyi tranzakciókat kezelni;
 • az ellátási lánc hatékonyságához szükséges intézkedéseket kialakítani;
 • a logisztikai folyamatokat és szolgáltatásokat menedzselni;
 • a termelés logisztikai folyamataiban hatékonyan közreműködni;
 • ismereteiket az operatív munkában közvetlenül alkalmazni;
 • logisztikai operációt vezetni;
 • a készletezés, raktározás tervezési feladataiban közreműködni;
 • pénzügyi, üzleti kockázatokat hordozó eseményeket hatékonyan kezelni;
 • logisztikai folyamatokat támogató elektronikus vállalatirányítási rendszerben dolgozni és jelentéseket (report) készíteni;
 • logisztikai információs rendszert rendszerszemlélettel áttekinteni;
 • az integrált ellátási lánc biztonsági előírásait teljesíteni;
 • erősíteni az új vállalati kultúrák befogadásának képességét.

Milyen tárgyakat hallgathat a Gazdasági logisztikus szakirányú továbbképzésen?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Gazdasági logisztikus
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában hetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: 195 000 Ft / félév
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Vezető oktatóink

Dr. Bartók István egyetemi docens, SOE-LKK

Farkasréti Ágnes operatív igazgató.

Dr. Koloszár László egyetemi docens, SOE-LKK

Dr. Németh Nikoletta adjunktus, SOE-LKK

Schollmeyer Kinga disztribúciós- és visszáru központ vezető.

Tar Sándor Vevők és Piacok, Délkelet-Európa, Lean szaktanácsadó, Vezető/ Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Viczián Ákos logisztikai Igazgató, GySEV CARGO Zrt.

Dr. Zentai Zoltán működéstámogatási igazgató / GySEV CARGO Zrt.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu