Executíve MBA szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Bartók István

Szakfelelős:
Dr. Bartók István
egyetemi docens
bartok.istvan@uni-sopron.hu

Executive MBA szak

Az Executive MBA menedzser szak azokat várja, akik hazai és nemzetközi vállalkozások, illetve vállalatok vezetőiként szeretnének elhelyezkedni.

A képzés szakmai háttere

A mai gazdasági környezetben sokan szeretnének vezetővé válni, de csak keveseknek sikerül. Képzésünket kifejezetten azoknak terveztük, akik részletes szakmai tudás mellett vezetői kompetenciákat is szeretnének szerezni, majd azokat üzleti környezetben kamatoztatni kívánják.
Az oktatás során kifejezetten törekszünk arra, hogy a résztvevők elit képzésben részesüljenek. Ennek érdekében kiscsoportos foglalkozásokat, egyéni konzultációkat tartunk, amelyek során aktív hallgatói részvétel mellett, a programba kapcsolódó személyek egyéni profilképükre szabva fejleszthetik saját képességeiket. Így válhatnak a szakma legjobbjaivá.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzés az üzleti terület minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

Felvételi követelmények

Executive MBA szakközgazdász szak:
A gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél, legalább 3 év szakmai gyakorlat és legalább középfokú szintű angol nyelvtudás.
Executive MBA menedzser szak:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, legalább 3 év szakmai gyakorlat és legalább középfokú szintű angol nyelvtudás.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A félévek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ok-okozati láncokat építenek fel, melyek végigvezetik a hallgatókat a legfontosabb kérdésektől a specializált problémafeltárásig. Minden oktatási félévben kevés tantárgyat oktatunk rendkívül magas óraszámban. A más képzéseken megszokott 15-20 órás etapok helyett 25-30 órás konzultációkon, előadásokon, gyakorlati és tréningjellegű foglalkozásokon zajlik az oktatás.
Az első félévben a humánerőforrás menedzsment, a szervezeti magatartás, a stratégiai- és változtatás menedzsment és kvantitatív elemzések alapozzák meg a későbbi komplex foglalkozásokat.
A második félévben a területfejlesztés vállalati aspektusai, a transznacionális vállalatok irányítása és szervezése mellett stratégiai esettanulmányok elemzésével fejlesztjük a gazdasági szemléletmódot. Tréningkeretek között emeljük résztvevőink vezetői kompetenciáit magasabb szintre.
A harmadik félévben az értékteremtő folyamatoktól jutunk el az értékteremtés támogató eszközökig, kiemelten figyelve a vezetői szerepvállalásra és irányítási és elemzési eszközökre.
A negyedik, záró félévben az eddigi ismereteket foglaljuk komplex rendszerbe. Ezt segítik a kontrolling, vállalkozásfinanszírozási és tárgyalástechnikai ismeretek.

Milyen tárgyakat hallgathat az Executive MBA szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakközgazdász Executive MBA szakon, illetve
Executive MBA szakirányú menedzser
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Vezető oktatóink

Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, rektor, a Doktori Tanács tagja. Közgazdasági szakokleveles mérnök. A Soproni Regionális Műhely alapító tagja. Hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények (Finnország, Kína, Egyiptom, Románia) elismert oktatója, nemzetközi szakmai szervezetek tagja Angliában, Finnországban, Ausztráliában, Németországban, Belgiumban. Innovációs kutatások vezetője. Speciális területei: területfejlesztés, vidékfejlesztés.
Dr. Kópházi Andrea egyetemi docens, személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberierőforrás-fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Obádovics Csilla egyetemi docens, matematikus, programtervező informatikus, mérnöktanár, mérlegképes könyvelő. A Magyar Statisztikai Társaság, a Bolyai Matematika Társulat és az MTA Agrár-közgazdasági Bizottságának tagja, a Hivatalos statisztika továbbképzési szak vezetője. Speciális területei: társadalmi–gazdasági indikátorok, többváltozós matematikai–statisztikai módszerek, demográfiai elemzések, területi egyenlőtlenségek.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Tóth Ferenc címzetes egyetemi tanár, egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Több közgazdasági terület magyarországi oktatásba való kialakításának és bevezetésének felelőse. Speciális területei: nemzetközi vállalatok elmélete, komplex problémák döntéselméleti megközelítése.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu