Egészségügyi minőségbiztosítási szakirányú továbbképzési szak

 

 

Prof. Dr. Fábián Attila

Szakfelelős:
Prof. Dr. Fábián Attila
egyetemi tanár
fabian.attila@uni-sopron.hu

Egészségügyi minőségbiztosítási szak

Az Egészségügyi minőségbiztosítási szak azokat várja, akik a közintézmények; a kisebb-nagyobb magán egészségközpontok; a gyógyturizmus; az idősek, illetve ápolásra szorulók ellátását szolgáló köz- és magánintézmények minőségügyi vezetéséhez szükséges komplex tudás iránt érdeklődnek. A képzés során olyan elméleti és gyakorlati tudásprogramot kínálunk hallgatóinknak, amely alapján egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadónak/szakközgazdásznak lenni komoly szakmai tudást és képességet igénylő professziót jelent.

A képzés szakmai háttere

Az Egészségügyi minőségbiztosítási képzést a munkaerő-piaci igényekre reagálva indítottuk el. Az 1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről előírja belső minőségbiztosítási rendszer működtetését az egészségügyi intézményeknél. 2010-re pedig már az intézmények jelentős része tanúsított minőségirányítási rendszert működtetett, élén önálló vezetővel, miközben e speciális minőségbiztosítási képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. A minőségügyi vezető a felső vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi és minőségirányítási tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek minőségirányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a minőségügyi vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában a szabványok ismerete, de komplex (minőségügyi, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a minőségüggyel is foglalkozzon.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzés nem csak a közintézmények már kinevezett minőségügyi vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen.
Jelenleg csak tanfolyami oktatás (max. 5 nap) vagy hosszú, több éves, nem az egészségügyre specifikus minőségügyi képzés keretein belül lehet a minőségirányítási rendszerekről tanulni, ami nem minden esetben foglalja magába a minőségmenedzsment technikák széleskörű megismerését. A nálunk végzett szakemberek képesek lesznek minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére, különösen egészségügyi ill. szociális ágazati intézményekben.

Felvételi követelmények

Egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A képzési program a speciális területekre fókuszál, ezért hallgatóink 2 félév alatt elvégezhető, azonnali gyakorlati tudást nyújtó programban vesznek részt. A képzés alatt megismerik

  • a minőségirányítás alapelveit, rendszerét, fogalmait; 
  • a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok felépítését, értelmezését; 
  • a minőségirányítási rendszer és más irányítási rendszerek kapcsolatát; 
  • az audit célját, folyamatát, audittal kapcsolatos fogalmakat; 
  • a tanúsító auditok menetét; 
  • a döntésekhez szükséges adatelemzések módszereit; 
  • az adatvédelmi előírásokat és azok gyakorlati megvalósulását; 
  • az egészségügyi intézmények eszközparkjával kapcsolatos minőségügyi előírásokat; 
  • a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges szabvány-, valamint vezetői ismereteket; 
  • a munkavállalók minőségirányítási rendszerben elfoglalt helyét, és feladataikat.

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi minőségbiztosítási szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász, illetve
egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Kiemelt szakmai partnereink, oktatóink

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk.
Felkért oktatóink:
Dr. Bezsila Katalin szakgyógyszerész, egészségügyi menedzser, gyógyszerész-közgazdász, a Budai Irgalmasrendi Kórház főgyógyszerésze.
Gergely Edit vegyészmérnök, minőségügyi és környezetvédelmi auditor, SGS Hungaria Kft.
Guti Tünde egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, diplomás ápoló, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ápolási igazgatója.
Dr. Kovács Erika orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi minőségbiztosítási szakértő, egészségügyi auditor, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Stratégiai és Minőségügyi igazgatója.
Dr. Magyar Éva gyógyszerész, környezetvédelmi szakmérnök,  minőség- és környezetirányítási auditor. Jelenleg "Kijelölt Szervezet" alkalmazásában orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelési folyamatainak vezetője.
Dr. Nagy Szilárd fül-orr-gégész szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. Korábban kórházi orvosigazgató, alpolgármester,  ÁEEK térségi igazgató, OGYÉI főigh., GOKI stratégiai igazgató.
G. Németh György c. egyetemi docens, újságíró, kommunikációs szakember, kiemelt szakterülete a digitális kultúra és az online kommunikáció, az Orvosi Hírek főszerkesztője, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.
Dr. Serényi János nemzetközi gazdasági szakértő, a McCann Erickson Reklámügynökség korábbi vezetője, az Értéktrend Kft. és a Videotrening.hu alapítója.
Dr. Szarvasházi Judit újságíró, szerkesztő, nagy tapasztalatokkal rendelkező könyv- és lapkiadó vezető, a legnagyobb példányszámú egészségügyi újság, a Patika Magazin főszerkesztője, a posztgraduális távoktatás, az offline és online kommunikáció szakembere, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének a tagja.
Dr. Székely Tamás orvos, volt OEP-főigazgató, jelenleg a KELEN Kórház ügyvezető igazgatója.
Dr. Tombácz Imre minőségügyi tanácsadó – MEDMIN Bt., minőségügyi és környezetirányítási rendszer auditor, ISO 9001:2015 minőségügyi szabvány szerinti vezető auditor, minőségügyi rendszermenedzser, okleveles vegyész.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu