Egészségügyi controller szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Szóka Károly

Szakfelelős:
Dr. Szóka Károly
egyetemi docens
szoka.karoly@uni-sopron.hu

Egészségügyi controller szak

Az Egészségügyi controller szak azokat várja, akik a közintézmények, magán egészségközpontok, egészségügyi szolgáltatók, gyógyturizmusban részt vevők és az idősek, illetve ápolásra szorulók ellátását szolgáló köz- és magánintézmények vezetésének döntéstámogatói és tanácsadói controlling szaktudása iránt érdeklődik.

A képzés szakmai háttere

Az egészségügyi szolgáltatói piac jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, és ez a változás folytatódni fog a kihívásoknak megfelelően. Az egészségügy finanszírozási és gazdasági háttérének bonyolultsága, a külső környezeti kihívások több és sokrétűbb kihívások elé állítják az egyes szolgáltatókat, azok vezetőit. Ezért felértékelődik – nemcsak a magán szolgáltatóknál, hanem az állami intézményekben is – a döntéstámogatás, tanácsadás és elemzés szerepe, amit egy egészségügyi controller képes csak elvégezni. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségügyi controllerek képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügy állami és magán intézményeinek rendszerét, működésének módját, és a képzés során megszerzett tudásukkal segítik az intézményi vezetés hatékonyabb döntéshozatalát.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az egészségügyi controlling vezető a felső vezetés része, azzal szoros kapcsolatban áll, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos, gyógyszerész vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi, pénzügyi és számviteli tapasztalattal, illetve szaktudással. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek pénzügyi, finanszírozási, számviteli irányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett pénzügyi és számviteli vezetőinek, board tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, idősek, ápolásra szorulók intézményei, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges controlling irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen.

A szakon végzett hallgató alkalmas:

  • döntés előkészítő, elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügyi intézmények, magán szolgáltatások területén;
  • az egészségügyi intézmények gazdálkodásának működtetésére, elemzésére, tervezésére, irányítására, felügyeletére, valamint üzleti tervek pénzügyi részeinek elkészítésére;
  • egészségpolitikai javaslatok pénzügyi-gazdasági értékelésére, az információk szelektálására, a vezetők döntéseinek támogatására, valamint válságjelenségek felismerésére.

Felvételi követelmények

Egészségügyi controller szakközgazdász szak:
A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségügyi controller tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/BSc/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

A 2 féléves, elméleti és gyakorlati tudásanyagot optimálisan felépítő és kombináló képzésben a hallgatók megismerik a controlling szakma alapjait, az egészségügy finanszírozási és gazdálkodási sajátosságait. Részletes ismeretekre tesznek szert az egészségügyi szolgáltatók üzleti, működtetési és irányítási hátterével kapcsolatban. A gyakorlat orientált tematikák segítségével komplex képet kapnak a kórházgazdálkodási modelleken túl a válságmenedzsment egyes aspektusairól is.

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi controller szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi controller szakközgazdász, illetve
egészségügyi controller tanácsadó

Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft

A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Kiemelt szakmai partnereink

  • Soproni Kórház Gazdasági Igazgatóság
  • Menedzsment és Controlling Egyesület

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu