Útvonal|Felnőttképzés|Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Tartalmi elemek

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam (OKJ azonosító szám 54 841 11)

ugrás az oldal tetejére

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyam (OKJ azonosító szám 54 841 11)

Felnőttképzés nyilvántartási szám: E-000959/2014

Ütemezés: heti rendszerességgel, esti képzésben/levelezős képzésben
Helyszín: 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.
Tervezett tanfolyami napok: kedd, csütörtök / péntek, szombat
Időtartam: 16 hónap
Oktatás díja egy összegben: 350.000 (lehetőség van részletben történő fizetésre a kurzus első kettő, illetve három hónapjában)
Tervezett kezdési időpont: 2019. szeptember 6.
Érdeklődni az alábbi e-mail címeken lehet:
Petróné Tóth Ildikó; toth.ildiko@uni-sopron.hu; (+36 99) 518-423; 104-es iroda.
Nedelka Erzsébet; nedelka.erzsebet@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére

A képzésben való részvétel feltételei

ugrás az oldal tetejére
 • Részvétel követése a napi jelenléti ív aláírásával
 • Megengedett hiányzás: a képzési program szerinti elméleti és gyakorlati óraszám 20%-a, (117 elméleti óra és 78 gyakorlati óra, mindösszesen 195 óra)
 • A felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése
ugrás az oldal tetejére

A képzési idő

ugrás az oldal tetejére
 • A képzési idő 975 óra (585 elméleti óra, 390 gyakorlati óra)
 • A tervezett kezdés: jelentkezés függvényében
 • A tanfolyam minimum 25 fő jelentkező esetén indul
ugrás az oldal tetejére

A logisztika

ugrás az oldal tetejére

A logisztika nem más, mint az anyagok, a termékek beszerzésének, előállításának és megfelelő helyre, megfelelő időben történő eljuttatásának művészete és tudománya. Az elmúlt évtizedek során szerepe felértékelődött és az ellátási lánc folyamatában kiemelt fontosságú területté vált hozzáadott értékének köszönhetően. Ennek azonban jelentős ára van, ezért a logisztikai folyamatok optimalizálása létfontosságú a vállalat fenntartható és nyerséges működése érdekében. Ezen belül is kiemelt szerepe van a szállítmányozásnak és a raktározásnak. 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanfolyamunk célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

 • rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatok ellátására
 • tervezési feladatokat elvégezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
 • reklamációs esetek kezelni
 • elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket
 • az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
 • kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
 • a munkájukhoz tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával
 • használni az informatikai hálózatot, rendszereket
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat
 • megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket
 • ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

A kar több, mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az oktatás területén. Kiváló szakemberekkel dolgozik, akik jártasak nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati ismeretekben is. A logisztikus képzés mindig is része volt – eltérő formában – a kar képzési palettájának, 2018-ban pedig OKJ-s tanfolyamok szervezésére is jogosultságot szerzett.

A képzésben résztvevő kari oktatók és vállalati szakemberek garanciát jelentenek a sikerre. A megszerzett bizonyítvány birtokában könnyebbé válik az elhelyezkedése a munkaerő világában, ugyanis napjainkban a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző hiányszakmának tekinthető, az egyik legkeresettebb a piacon. 
Részképzésében lehetőség nyílik a raktáros, illetve a raktárvezető modulok teljesítésére is, amire szintén nagy kereslet mutatkozik a munkaadók részéről.

ugrás az oldal tetejére

Betölthető munkakörök

ugrás az oldal tetejére
 • Logisztikai ügyintéző / Anyag logisztikus / Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző / Beszerzési ügyintéző / Anyag és készletgazdálkodási ügyintéző / Anyagbeszerzési előadó / Szállítmányozási ügyintéző / Árufuvarozói ügyintéző
ugrás az oldal tetejére

Szakmai követelménymodulok

ugrás az oldal tetejére
 • 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
 • 10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai
 • 10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok
 • 10496-16 Közlekedés-szállítási alapok
 • 11786-16 Raktárvezető feladatai
 • 10036-16 A raktáros feladatai
 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
ugrás az oldal tetejére

Komplex szakmai vizsga

ugrás az oldal tetejére

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet.
 • A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.
 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit.

Írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
  • Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
  • Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
  • Rendelésütemezési feladatok
  • Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
  • Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
  • Logisztikai döntések költségeinek értékelése
  • Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
  • A logisztikai minőség fogalma
  • A minőség mérési és fejlesztési módszerei
  • TEN-hálózat és hazai szakaszai
  • Szállítmányozói ismeretek
  • Külkereskedelmi ismeretek
  • Okmánykezelés
  • Szakmai idegen nyelv alkalmazás

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • A logisztikai rendszer felépítése
  • Lean elvek érvényesítése
  • A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
  • A kiszolgálási színvonal és mérése
  • A disztribúciós csatornák sajátosságai
  • A rendelés feldolgozás folyamata
  • A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
  • A termelésirányítás rendszere
  • A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
  • Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
  • Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
  • Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
  • Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
  • Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában
  • Nemzetközi fuvarozási egyezmények
  • Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük
  • Szállítmánybiztosítás
  • INCOTERMS 2010
 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

 • A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

  • A raktározás szerepe az ellátási láncban

  • A raktár-technológia összetevői

  • Automatikus áruazonosítás és árukövetés

  • Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői

  • Tárolási módok és alkalmazási feltételeik

  • Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik

  • A komissiózás folyamata és eszközrendszere

  • A raktározás során használt mérőeszközök

  • Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük

  • A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei

  • A lean menedzsment eszközrendszere Minőségbiztosítási szabványok

  • A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei

  • A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai

  • Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai

  • A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása

 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 • A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • A logisztikai lánc raktártípusai
  • Raktári folyamatmodulok,
  • A raktár-technológia fogalma, összetevői
  • A raktárirányítás informatikai rendszere
  • Tárolási módok és jellemzőik
  • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
  • Az áruátvétel módszerei és szabályai
  • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
  • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
  • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
  • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
  • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
  • Áruazonosító rendszerek értelmezése
  • A veszélyes áru kezelése, tárolása
  • Élelmiszerek kezelése, tárolása
ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat

ugrás az oldal tetejére
Fóriánné Horváth Margit 

Dr. Fóriánné Horváth Margit

kari felnőttképzési koordinátor


forian.margit@uni-sopron.hu

Petróné Tóth Ildikó

Petróné Tóth Ildikó

asszisztens (DiákCentrum)


toth.ildiko@uni-sopron.hu, lkk-dc@uni-sopron.hu

(+36 99) 518-423

DC 104.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék