Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Kereskedelem és marketing alapszak
Tartalmi elemek

Kereskedelem és marketing alapszak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Pakainé dr. Kováts Judit egyetemi docens

Szakfelelős:
Pakainé dr. Kováts Judit
egyetemi docens

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik

 • marketingszakértői, 
 • kereskedelmi vezetői, 
 • piacvezetői, 
 • értékesítés vezetői, 
 • reklámszervezői, 
 • területi képviselői, 
 • vevőszolgálati vezetői, 
 • kommunikációs vezetői 

munkakörben kívánnak elhelyezkedni.

ugrás az oldal tetejére

Miért a Kereskedelem és marketing alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Mert a képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A végzett hallgatók marketingszakértői, kereskedelmi vezetői, piacvezetői, értékesítés vezetői, reklámszervezői, területi képviselői, vevőszolgálati vezetői és kommunikációs vezetői munkakörben helyezkedhetnek el.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére


Az alapszakon szerezhető végzettségi szint

alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon (megjelölve a szakirányt)

Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
További információk: Egyetemi Tanulmányi Központ (etk.nyme.hu)
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Kereskedelem és marketing alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe:

ugrás az oldal tetejére

Tehetséggondozás

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

ugrás az oldal tetejére

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

ugrás az oldal tetejére
 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő