Business Coach szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Kópházi Andrea

Szakfelelős:
Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens
kophazi.andrea@uni-sopron.hu

Business Coach szak

A Business Coach szak a vállalkozásvezetők, menedzserek, hivatásos coachok, valamint HR területen szolgáltatást nyújtó szakemberek részére biztosít megalapozott hátteret és módszerbeli kompetenciákat. A Business Coach feladata, hogy elősegítse a szervezetek vezetőinek és munkatársainak szakmai és személyes fejlődését. A Business Coach a vezetők és munkatársak kísérője egyéni és szervezeti céljaik elérésének útján. Segíti őket abban, hogy felismerjék a sikerblokádokat, felleljék és hasznosítsák a rendelkezésre álló külső és belső sikerpotenciálokat.

A coaching iránti igény az egyre gyorsabb ütemű és mélyebbre ható gazdasági és társadalmi változások következtében, az utóbbi években jelentősen megnőtt. Vállalkozásoknak és intézményeknek olyan vezetőkre és munkatársakra van szükségük, akik a gyorsan változó viszonyok között is magas szinten képesek helytállni, és egyenletesen magas teljesítményt nyújtani. Az egyre élesebb versenyhelyzetben ezért alapvető érdekük fejleszteni, és a megtartani őket. Csak magas szakmai, személyes és együttműködési kompetenciával rendelkező vezetőkkel és munkatársakkal biztosíthatják elért eredményeik tartósságát.

Ugyanakkor a vezetők és a munkatársak is egyre inkább igényelnek támogatást személyes fejlődésükhöz, és a munka során megjelenő problémáik megoldásához. Élsportolókhoz hasonlóan szükségük van egy professzionális partnerre, aki segít problémahelyzetük tisztázásában, céljaik megfogalmazásában, stratégiájuk kidolgozásában és kíséri őket a megvalósításhoz vezető úton. Nem véletlen, hogy a coaching a sport területéről nőtte ki magát és vált a tanácsadás egy speciális formájává. Csúcsteljesítmények elérésében ugyanúgy, mint hullámvölgyekből való kilábalásban egy külső támogatás, egy más perspektívából való megközelítés elengedhetetlenül fontos segítség lehet.

A képzés célja

A coaching iránti igény elterjedésével párhuzamosan megnőtt a coach szakmai követelményeivel szemben támasztott igény is a vállalatok és a vezetők részéről. Ezeket a megnőtt igényeket csak alaposan képzett, a mai gazdaság komplex folyamatait értő, magas szintű személyes, szociális és emocionális kompetenciával rendelkező, a coaching folyamatát professzionálisan irányítani tudó coach képes teljesíteni. A tervezett képzés az elméleti megalapozottságával és a gyakorlatban sikeresen alkalmazott módszereivel ezt célozza meg.

A képzés szakmai háttere

Karunk magasan kvalifikált oktatói, több éves/évtizedes oktatói és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön. Folyamatos fejlesztéssel és a tantárgyi programok korszerűsítésével naprakész tudást biztosítanak.

A speciális szaktudáshoz az Európai Coaching Szövetség ECA kvalifikált mester coachaival dolgozunk, akik a gyakorlati módszertani modult gondozzák.

Ami a képzést kitünteti:

 • nemzetközi elismertség;
 • rendszerszemléletű, gyakorlatorientált módszerek, azonnal hasznosítható tudás;
 • a mai igényekhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú gazdasági ismeretek biztosítása;
 • a legújabb coaching módszerek és technikák tréning formájában történő begyakorlása;
 • a képzés során végzett, szupervízióval kísért vállalati coaching gyakorlat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • teljes körű, önállóan alkalmazható coaching tudást kívánnak szerezni;
 • a gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetnek;
 • előítélet-mentesen és megbecsülő módon fordulnak mások felé;
 • a saját személyiségüket is erősíteni, fejleszteni kívánják;
 • a business coach hivatást alkalmazottként vagy önálló vállalkozásban magas szinten kívánják művelni.

A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak:

 • az üzleti élet szereplői számára coaching folyamat nyújtására,
 • segíteni az üzleti ügyfeleik személyes és szakmai fejlődését,
 • képes segíteni az ügyfelek célkitűzését és céljainak elérését.

Felvételi követelmények

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Fő ismeretkörök

A végzettek ismerik:

 • a coaching fogalmát, elméleti hátterét,
 • a különböző coaching irányzatokat,
 • a coach kompetenciákat,
 • a coaching ülések folyamatát, struktúráját, képesek annak önálló megtervezésére, felépítésére,
 • a coaching szemléletű vezető sajátosságait,
 • a business coach munkához elengedhetetlen üzleti alapokat,
 • saját kompetenciáikat és azok fejlesztési lehetőségeit.

Milyen tárgyakat hallgathat a Business Coach szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Business Coach
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron, Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció, tréning
A foglalkozások gyakorisága: általában hetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: 350 000 Ft / félév
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Vezető oktatóink

Dr. Bartók István Dr. Bartók István egyetemi docens, SOE LKK
Bende Károly Bende Károly Mester Coach
Dr. Bodó Péter Dr. Bodó Péter ECA képző Mester Coach
Dr. Bodóné Horváth Valéria Dr. Bodóné Horváth Valéria ECA képző Mester Coach
Bodó-Trimmel Viktória Mag. Viktória Bodó-Trimmel pszichológus
Csillag Zoltán Csillag Zoltán Mester Coach
Csoknyay László Csoknyay László Mester Coach
Dr. Keresztes Gábor Dr. Keresztes Gábor egyetemi docens, SOE LKK
Dr. Kópházi Andrea Dr. Kópházi Andrea egyetemi docens, SOE LKK
Dr. Pirger Tamás Dr. Pirger Tamás adjunktus, SOE LKK
Dr. Szóka Károly Dr. Szóka Károly egyetemi docens, SOE LKK
Tóthné dr. Szabó Erzsébet Tóthné dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens, SOE LKK

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu