Tanterv

A Doktori Iskola tanterve

A képzések és a kutatások főbb jellemzőit és időbeli ütemezését az alábbi táblázatok foglalják össze.

Nappali képzés

Tárgyak Kreditek száma  Összesen 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
félévekben
I. Képzési kredit                  
Alapozó tárgyak 4+4 4+4 - - - - - - 16
Kötelező tárgyak 4 4 4+4 - - - - - 16
Szabadon választható tárgyak - - 4 4 - - - - 8
Összes képzési kredit 12 12 12 4 - - - - 40
II. Kutatási kredit 4 4 8 8 20 20  20 20 104
III. Konzultációs kredit  4  4  4  4  4 4 32 
IV. Publikációs kredit Az aktuális képzési szakaszokban teljesített publikációs feltételek szerinti kreditpont 56
V. Oktatási kredit (csak nappali képzésen) 3 3 3 3 3 3  3 3 24

Levelező képzés

Tárgyak Kreditek száma  Összesen 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
félévekben
I. Képzési kredit                  
Alapozó tárgyak 4+4 4+4 - - - -     16
Kötelező tárgyak 4 4 4+4 - - -     16
Szabadon választható tárgyak - - 4+4 4+4 - -     16
Összes képzési kredit 12 12 16 8 - -     48
II. Kutatási kredit 4 4 8 8 20 20  20 20 104
III. Konzultációs kredit  4  4  4  4  4 4 32 
IV. Publikációs kredit Az aktuális képzési szakaszokban teljesített publikációs feltételek szerinti kreditpont 56

A nappali képzésben résztvevő PhD hallgatóknak összesen 256 kreditpontot, a levelezőképzésben résztvevő PhD hallgatóknak összesen 240 kreditpontot kell teljesíteniük.
A komplex vizsgára bocsátáshoz, a negyedik aktív szemeszter végére legalább 90 kreditpont teljesítése szükséges, aminek tartalmaznia kell az összes képzési kreditpont teljesítését.

Az 56 kreditpontos publikációs követelményt legkésőbb a 8. félév végéig kell teljesíteni az értekezés benyújtása előtt. Minimálisan 6 publikációt kell teljesíteni az alábbiak szerint:

 • legalább két, lektorált tudományos folyóiratban vagy kötetben megjelent magyar nyelvű cikk, közlemény;
 • legalább egy, lektorált folyóiratban vagy kötetben megjelent idegen nyelvű cikk, közlemény (nem konferenciakötet);
 • legalább két, konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű cikk, közlemény;
 • legalább egy, egyéb publikáció (pl. recenzió) 1-5 oldal terjedelemben.

Az egyéni képzésben résztvevő hallgatóknak megfelelő számú és súlyú tantárgy felvételét a Tudományági Doktori Tanács írja elő.
Előzetes teljesítmények beszámítása kérvényezhető, melyről a Tudományági Doktori Tanács dönt. A képzési kreditek legfeljebb 30%-a számítható be.

Alapozó tárgyak (1-2. félév)

1. félév:

 • A kutatásmódszertan alapjai
 • A statisztikai elemzések elmélete

2. félév:

 • A statisztikai elemzések gyakorlata
 • Statisztikai programcsomagok alkalmazása

Kötelező tárgyak (1-3. félév)

Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program

 • Kvantitatív módszerek az üzleti területen (1. félév)
 • Vezetés és szervezés (2. félév)
 • Stratégiai- és változtatásmenedzsment (3. félév)
 • Vállalati gazdaságtan kiemelt fejezetei (3. félév)

Marketing program

 • Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat (1. félév)
 • A marketingkutatás aktuális kérdései (2. félév)
 • Marketingkommunikáció (3. félév)
 • Kereskedelmi marketing (3. félév)

Pénzügy program

 • Nemzetgazdasági és vállalati életciklusok (1. félév)
 • Hagyományos és modern vállalati pénzügyek (2. félév)
 • Pénzügyi diagnosztika és tervezés (3. félév)
 • Értékalkotás növekedésben és válságban (3. félév)

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program

 • Nemzetközi gazdaság és gazdaságtan (1. félév)
 • Az EU regionális és világgazdasági szerepe (2. félév)
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan (3. félév)
 • Nemzetközi pénzügyek (3. félév)

Humánerőforrás társadalmi-gazdasági összefüggései program

 • Szociálpszichológia (1. félév)
 • Demográfia (2. félév)
 • Társadalmi problémák (3. félév)
 • Regionális egyenlőtlenségek (3. félév)

Mindegyik programban szabadon választható tárgyak (3-4. félév)

A szakmai specializációtól független, szabadon választható tárgyak köre évente változhat a hallgatói érdeklődéstől, a nyelvi igényektől és a rendelkezésre álló oktatóktól függően.  Általában a következő tárgyak közül lehet választani, amelyek egy része idegen nyelven is meghirdetésre kerülhet:

Döntéstámogató rendszerek és módszerek

 • Egészséggazdaságtan
 • Fejlődésgazdaságtan
 • Gazdaságföldrajz
 • Gazdaságszociológia
 • Ipar- és ipari vállalkozások
 • Kisvállalkozás-fejlesztési politika
 • Korai figyelmeztető, felismerő és előrejelző rendszerek
 • Mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodása
 • Nemzetközi információs és kommunikációs rendszerek
 • Nemzetközi pénzügyi intézményrendszer
 • Nemzetközi vállalati pénzügyek
 • Projektek menedzselése
 • Regionális és városgazdaságtan
 • Szervezetfejlesztés
 • Szervezeti magatartás és vezetés
 • Településszociológia
 • Település- és vidékfejlesztés
 • Termelés és innováció menedzsment
 • Természeti erőforrások
 • Üzleti gazdaságtan
 • Üzleti tanácsadás
 • Vállalati stratégia 
 • Vállalkozás-innováció
 • Változtatás- és tudásmenedzsment
 • Vezetői gazdaságtan
 • Vezetői számvitel és kontrolling