Fő ismeretkörök

A képzés kifejezetten gyakorlatorientált képzés, amely rövid, 2 féléves időtáv mellett azonnal használható üzleti tudást ad. A képzés során hallgatóink megismerik az üzleti tanácsadás gazdasági szakmai és pszichológiai hátterét; a marketingmenedzsment folyamatát, módszereit és eszközrendszerét; az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát; a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések megszervezésének, lebonyolításának és utánkövetésének technikáit; valamint a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését. Mindezt aktuális gyakorlati feladatokat felölelő, kiscsoportos, az egyéni kompetenciákat szem előtt tartó oktatási módszerekkel, tréningjellegű foglalkozások keretében tesszük lehetővé hallgatóinknak. A képzés két jól elkülöníthető ismeretkört ölel fel.
Szakmai-módszertani ismeretkör: a hallgatók megismerkednek a különféle vállalati stratégiák kialakításának módszereivel, elsajátítanak pénzügyi, adózási, marketing-, változtatás- és tudásmenedzsment ismereteket, illetve gyakorlatban végeznek üzleti számításokat.
Tanácsadói ismeretkör: a hallgatók üzleti tanácsadási, szociálpszichológiai, kommunikációs, szervezetfejlesztési, projekt- és emberi erőforrás menedzselési ismereteket szereznek.