A képzés szakmai háttere

A turbulensen változó világ speciális kihívások elé állítja a jogász szakmát, hiszen mára már nem csak az önálló praxissal rendelkezőknek fontos, hogy menedzseri, gazdasági képességekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.
A képzési program oktatási struktúrája négy, egymástól jól elkülöníthető félévre épül, melyek ismeretanyaga a klasszikus gazdasági teóriáktól a legmodernebb elméletekig terjed. Az elméleti oktatást minden esetben követi a gyakorlat elsajátítása, hiszen a képzés központi gondolata az azonnal használható, naprakész gyakorlati ismeretek átadása. Nem célunk, hogy hallgatóink lexikális tudását a végtelenségig bővítsük, sokkal inkább a kompetenciafejlesztés és a gazdasági szemlélet, gondolkodás kifejlesztése a képzés végső és legfontosabb kimenete.