Fő ismeretkörök

A 4 féléves, elméleti és gyakorlati tudásanyagot optimálisan kombináló képzésben a hallgatók megismerik a turizmus általános elméletére alapozva a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elméletét, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit, majd a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszerét és módszereit. Részletesen megismerkednek a wellness és rekreációs központok működésével, a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepével. Teljes körű tudást szereznek ezen felül a fenti intézmények programszervezői elméletéről és gyakorlatáról, de nem feledkezünk meg a működtetéshez szükséges gazdasági és pénzügyi ismeretek átadásáról sem.