Fő ismeretkörök

A képzési program a speciális területekre fókuszál, ezért hallgatóink 2 félév alatt elvégezhető, azonnali gyakorlati tudást nyújtó programban vesznek részt. A képzés alatt megismerik

  • a minőségirányítás alapelveit, rendszerét, fogalmait; 
  • a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok felépítését, értelmezését; 
  • a minőségirányítási rendszer és más irányítási rendszerek kapcsolatát; 
  • az audit célját, folyamatát, audittal kapcsolatos fogalmakat; 
  • a tanúsító auditok menetét; 
  • a döntésekhez szükséges adatelemzések módszereit; 
  • az adatvédelmi előírásokat és azok gyakorlati megvalósulását; 
  • az egészségügyi intézmények eszközparkjával kapcsolatos minőségügyi előírásokat; 
  • a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges szabvány-, valamint vezetői ismereteket; 
  • a munkavállalók minőségirányítási rendszerben elfoglalt helyét, és feladataikat.