Nyilvános disszertációk

2020

Szerző
Cím
Témavezető

Frang Gizella

A gazdaságszemlélet változásai a magyar gondolkodóknál a reformkortól a II. világháborúig

Dr. Molnár László

Kovácsné Henye Lívia

A pénzügyi kultúra dimenzióinak gazdaságszociológiai vizsgálata

Prof. Dr. Kulcsár László

Mattiassich Norbert

Kórházi controlling, mint a tudatos, jövőorientált döntések meghozatalához szükséges eszköz

Dr. Karner Cecília

Palkovits-Rauter, Silke 

Influences on future developments of business process management Prof. Dr. Székely Csaba

Parapatits Zsolt

Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben Dr. Joób Márk

Sávay Balázs

A legnagyobb magyarországi vállalatok gazdasági helyzetének elemzése

Prof. Dr. Székely Csaba

Szendi Nikoletta

Változtatásmenedzsment vizsgálatok magyarországi szervezeteknél

Prof. Dr. Székely Csaba

Vajay Zsuzsanna

A KKV szektor pályázati eredményességére ható gazdasági tényezők vizsgálata az adóbevallások és beszámolók tükrében

Dr. Vágyi Ferenc Róbert

2019

Szerző
Cím
Témavezető

Bogáth Ágnes

A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára

Dr. Szóka Károly

Granabetter, Doris Maria 

Export – What conditions are necessary for entrepreneurs to go abroad?

Prof. Dr. Markus Mau

Harnos László

A lakásárakat befolyásoló tényezők – különös tekintettel a településfejlesztési döntésekre – Sopron példáján

Prof. Dr. Kiss Éva

Nagy Balázs

A nemzeti versenyképesség és annak szubnacionális vonatkozásai a visegrádi országokban

Prof. Dr. Balázs Judit

Németh Nikoletta

A magyar mezőgazdálkodók éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodóképességének vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben

Dr. Jankó Ferenc

Soós Balázs

Die Strategische Evolution der Unternehmenssphre, Entwicklungsstufen und Erfolgsdimensionen

Prof. Dr. Székely Csaba

2018

Szerző
Cím
Témavezető

Bazsóné Bertalan Laura

Urbanizáció és fenntarthatóság: a városperem fejlődésének gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai

Dr. Jankó Ferenc

Honvári János

A nemzetközi munkaerőáramlás elmélete és az elméletek gyakorlati tesztje néhány európai uniós példa alapján

Dr. Artner Annamária

Nedelka Erzsébet

Válságok és struktúraváltozások kapcsolata a fejlődő délkelet-ázsiai és dél-amerikai országokban

Prof. Dr. Blahó András

2017

Szerző
Cím
Témavezető

Jäger, Clemens

Unternehmensethik – Quantitative Analyse der Koeffizienten der Governanceethik im Nexus mit Moralfähigkeit

Prof. Dr. Irena Zavrl

Jäger, Tina

Instrumente des Human Resources Management unter besonderer Berücksichtigung von Copingstrategien im Rahmen von berufsbegleitenden Entwicklungsmaßnahmen

Prof. Dr. Székely Csaba

Markó Gabriella

A tudásauditok során azonosított szellemi tőke létének és hiányának hatása a versenyképességre

Prof. Dr. Balázs Judit

Mentesné Tauber Anna

Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és gazdasági integrációja közösségi módszerekkel 

Dr. Bodnár Gabriella

Mihályné Závecz Szilvia

A magyar „babakötvény” hatáselemzése, avagy az első családtámogatási ellátás a hosszú távú lakossági megtakarítás céljából

Sándorné dr. Kriszt Éva

Mikó Eszter

A Magyarországról külföldre irányuló migráció következményei az oktatási költségek szempontjából 1989 után

Prof. Dr. Kiss Éva

Rohonczi Edit

A mobilitások szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

Prof. Dr. Kulcsár László

Szűcs Ágnes A HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erőforrás menedzsmentben Dr. Bittner Péter

2016

Szerző
Cím
Témavezető

Bartakovics Gábor

Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben

Prof. Dr. Báger Gusztáv

Bensch, Tino

Der Ehrbare Manager: Nachhaltige Managervergütung und Performance in deutschen Familienunternehmen

Prof. Dr. Herczeg János
Prof. Dr. Stefan Heinemann

Bode, Olaf Hans

Überhöhte Zinssätze bei den Dispositionskrediten deutscher Genossenschaftsbanken

Dr. Vértesy László

Cseh Tímea

A tőkeszolgálat mérésének lehetőségei és a magyar állóeszköz-statisztika feladatai

Prof. Dr. Báger Gusztáv 

Herczeg László

Stratégiai szemléletű kockázatmenedzsment a magyarországi vállalkozásoknál

Prof. Dr. Székely Csaba

Kereszetes Gábor

A kkv-k innovációs tevékenységének vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban és Burgenlandban

Prof. Dr. Székely Csaba

Kővágó Györgyi

Tudásintenzív üzleti szolgáltatások marketinginnovációs eszközeinek vizsgálata a mikró- és kisvállalkozási szektorban

Prof. Dr. Herczeg János

Varga Zoltán

A mikro-, kis- és középvállalkozások stratégiájának vizsgálata a Nyugat-magyarországi régióban

Dr. Juhász Lajos

2015

Szerző
Cím
Témavezető

Birmmen, Frank

Arbeitgeberattraktivität von kleinen und mittleren Unternehmen

Prof. Dr. Székely Csaba

Csizmadia Péter

A globális válság hatásának vizsgálata a magyar kamattermékek piacára

Dr. Vágyi Ferenc Róbert

Danka Lajos

A MÁV ZRt. helyzetének stratégiai elemzése

Prof. Dr. Herczeg János

Hegedűs Mihály

Az egészségügy intézményi rendszerében végbement és folyamatban lévő integrációs folyamatok gazdasági hatásainak értékelő elemzése

Dr. Pataki László

Hornyák Adrea

Attitűdök és kompetenciák a középiskolás diákok, mint potenciális banki ügyfelek körében

Szabóné dr. Pataky Eszter

Illig, Wolfgang

Führung bei Veränderunsgprozessen

Prof. Dr. Mau, Markus

Kállay Balázs

A stratégiai változtatás vizsgálata a magyar bútoriparban

Prof. Dr. Herczeg János

Kiss Danuta Stanislawa

A felsőoktatási könyvtár szolgáltatásainak vizsgálata a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának példáján

Prof. Dr. Kulcsár László

Kovács Andrea

Az outsourcing és a privatizáció előzményei, kölcsön- és mellékhatásai, valamint következményei a teljes kórházkiszervezéses és az egyes kórházi tevékenységkiszervezések gyakorlatában

Dr. Pataki László

Molnár Imre

Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban

Prof. Dr. Székely Csaba

Pétervári Zsófia

A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése

Dr. Pataki László

Pirger Tamás

A rendvédelmi szervek szervezeti-kultúra vizsgálata

Prof. Dr. Herczeg János

Resperger Richárd

A magyar gyermekvédelem a változások tükrében, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején

Dr. Artner Annamária

2014

Szerző
Cím
Témavezető

Gáspárdy Tibor

A kortárs művészet piaca a magyarországi magángalériákban

Dr. Molnár László

Kovács Tamás

A kockázatitőke-befektetések hatása a gazdaságra

Dr. Vágyi Ferenc Róbert

Rostáné Riez Andrea

A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására

Prof. Dr. Kiss Éva
Dr. Schmidt Péter

Tóth Balázs István

A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben – Esettanulmány a hazai középvárosok példáján

Dr. Fábián Attila
Dr. Jankó Ferenc

2013

Szerző
Cím
Témavezető

Ambrus Rita Anna

A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására

Prof. Em. Dr. Lett Béla

Balázsné Lendvai Marietta

A bankmarketing szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében

Szabóné dr. Pataky Eszter

Boga-Pohl Patrícia

A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban

Prof. Dr. Székely Csaba

Hajdu Emese Erzsébet

Vállalkozások adózásának és versenyképességének összefüggései az Európai Unióban a társasági adó tükrében

Dr. Vágyi Ferenc Róbert

Kis Róbert

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban

Prof. Dr. h.c. Dr. Dézsy József

Dr. Komarek Levente

A magyar ipar makroszintű specializációjának kérdései

Dr. Fábián Attila

Kovács Róbert

Az adóssággeneráló tőkeáramlások hatása az árfolyamrendszerre

Dr. Vágyi Ferenc Róbert

Lukács Amarilla

A klaszterizációs folyamatok vizsgálata a földrajzi koncentráció, a kritikus tömeg és a finanszírozás összefüggéseiben Magyarországon

Prof. Dr. Kiss Éva
Prof. Dr. Szalay László

Paár Dávid

A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata

Dr. Ligeti Zsombor

Varga Norbert

A Biblia és a Korán gazdaság és társadalom képe – a két forrás komparatív elemzése

Prof. Dr. Kulcsár László
Dr. Reisner Ferenc

Zarándné Vámosi Kornélia

Az értékelemzés új eredményei az innovációs folyamatban – a gyógyszeripar és egészségügy példáján

Prof. Dr. Herczeg János

2012

Szerző
Cím
Témavezető

Dr. Gál-Knippel Barbara

A magyarországi gyógyszerpiac átalakulása 2007 és 2010 között a nőgyógyászati készítmények tükrében

Dr. Gyöngyösy Zoltán

Kaszás-Korén Andrea

A nők munkaerő-piaci versenyképessége

Dr. Chaudhuri Sujit

Lehmann, Christian

Eine technologische Wissensbasis für ein prozessorientiertes Projektmanagement bei der Einführung von ERP-Projekten

Prof. Dr. Bernhard Seyr
Prof. Dr. Ferenc Tóth

Nagy Viktor

Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása

Dr. Szűts István

Dr. Simon Éva

A kardiológiai rehabilitáció nemzetgazdasági jelentősége – Megoldási javaslatok a költséghatékonyság javítására

Prof. Dr. Dézsy József

Spitz, Yvonne M.

Beziehungsausrichtungen zwischen Studierenden und der Hochschule – Entwicklung und Implementierungsansätze eines Beziehungsmodells

Prof. Dr. Csaba Székely

2011

Szerző
Cím
Témavezető

Ajkay Adrián

Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében

Dr. Andrássy Adél

Burik Mónika

A magyar és külföldi büntetés-végrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása

Prof. Dr. Balázs Judit

Dahmen, Andreas

Strategische Einflussfaktoren von M&A-Transaktionen

Prof. Dr. Ferenc Tóth

Farmasi Attila

A nemzetközi tőkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi működő tőke betelepülésére

Dr. Báger Gusztáv

Happ Éva

Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán

Dr. Gyöngyösy Zoltán

Kurucz Attila

A teljesítménymenedzsment alkalmazhatóságának eredményei a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Dr. Tóth Ferenc

Máté Zoltán

A környezeti változások hatása a marketingorientációra, a marketingszervezet kialakulására, működésére a hazai kis és középvállalkozások esetében

Prof. Dr. Gyöngyösy Zoltán

Petőné Csuka Ildikó

Emberitőke-elemzés a gazdaságtudományi alapképzést folytató intézménytípusok körében

Dr. Somogyi Ferenc

Polgárné Hoschek Mónika

Statisztikai idősorelemzés a tőzsdén

Dr. Závoti József

Szirtes Tamás

Management of knowledge sharing patterns

Dr. Szűts István

Dr. Vértesy László

A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban

Dr. Báger Gusztáv

2010

Szerző
Cím
Témavezető

Dr. Józsa Gábor

Daganatos megbetegedések gyógyításának gazdasági elemzése

Dr. Gyöngyössy Zoltán

Kelemen Zita

A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére

Némethné dr. Tömő Zsuzsanna
Dr. Gyöngyössy Zoltán

Pappné Nagy Valéria

A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata 1989–2009

Dr. Balázs Judit

Parragh Bianka

A hazai kis- és középvállalatok helyzete, túlélési esélyei

Prof. Dr. Herczeg János

Tóthné Szabó Erzsébet

A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma a számviteli információ hordozta "megbízható és valós kép" kialakításában

Prof. Dr. Lett Béla

Vértesy László

Az Európai Unió lehetséges bővülései, különös tekintettel a magyar kapcsolatokra

Prof. Dr. Blahó András

Závoti Józsefné

A fogyatékossággal élők társadalmi integrációja a képzés, a foglalkoztatás és a rehabilitáció összehangolásával a hazai viszonyok és az Európai Uniós elvárások függvényében

Dr. Andrássy Adél

2009

Szerző
Cím
Témavezető

Egyed Krisztián

Egyenlőtlenségek, pályázati források és kapcsolati hálók a Sopron-Fertődi kistérségben

Dr. Kiss Edit Éva
Dr. Horváth Csaba

Gősi Zsuzsanna

Mérlegen az ember: az emberi erőforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának tükrében

Dr. Chaudhuri Sujit

Bizan, Haitm Abdulhameed

Tourism marketing in Lybia between reality and ambitions

Dr. Fáyné dr. Péter Emese

Huff Endre Béla

Az etikai kontroll és előzményei

Prof. Dr. Báger Gusztáv

Karda László

A kis- és középvállalatok stratégiai vezetése

Dr. Tóth Ferenc

Kiss Ágnes

Környezeti fenntarthatóság az EU regionális politikájában - a hazai gazdaságfejlesztési programok tapasztalatai

Dr. Fáyné dr. Péter Emese

Koloszár László

Információrendszer fejlesztése, bevezetése és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra

Dr. Szűts István
Prof. Dr. Rétvári László

Schmid, Joachim

Krisenmanagement mittelständischer Unternehmen im Zusammenwirken von Unternehmen und Banken

Prof. Dr. Csaba Székely

Tatay Tibor

A háztartások pénzügyi megtakarításai Magyarországon

Prof. Dr. Báger Gusztáv

Tóth Gergely

Pénz- és tőkepiacok prudenciális szabályozásának változásai Magyarországon

Dr. Lentner Csaba

Tóth Zsolt

Tudáshálók a gazdasági felsőoktatásban

Dr. Bessenyei István

Varga Imre

A valódiság elvének érvényesülése a magyar számviteli rendszerben

Dr. Lett Béla

Varga Szabolcs

Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a szervezetek gyakorlatában

Prof. Dr. Kulcsár László

2008

Szerző
Cím
Témavezető

Bátor Attila

A vevőelégedettség és a lojalitás kapcsolata a kereskedelmi bankok szférájában a lakossági piacon

Prof. Dr. Huszti Ernő

Juhász Zita

Integráció és pénzügyi stabilitás

Dr. Báger Gusztáv

Mádi László

Lakáspolitika – otthonteremtés: Történések és tapasztalatok a közelmúlt magyarországi időszakából

Dr. Lentner Csaba

Németh Gábor Tamás

A hazai távhőszolgáltató szektor árképzésének fejlesztése

Dr. Juhász Lajos

Örlős László

A multilaterális fejlesztési bankok és Magyarország – A rendszerváltás utáni időszak tanulságai, a jövő perspektívái

Dr. Báger Gusztáv

Polyák Imre

A költségvetési számvitel "accruals" szemléletének aktuális kérdései, és alkalmazhatósága Magyarországon

Dr. Nyikos László

Sebes József

Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésének aktuális kérdései, kitekintve az oktatási ágazat területére is

Dr. Báger Gusztáv

Veres Pál

A felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének összehasonlító intézményi elemzése

 

Zónáné Czunyi Anikó

Változtatásmenedzsment válságos körülmények között

Prof. Dr. Székely Csaba

2007

Szerző
Cím
Témavezető

Csépe Andrea

A DTC (Direct-To-Consumer) kommunikáció az etikus készítmények piacán : A depressziós betegek közvetlen elérésének kommunikációs modellje

Dr. Józsa László

Czeglédy Tamás

A global governance esélyei és lehetőségei a XXI. században

Prof. Dr. Balázs Judit

Mészáros Katalin

A magyarországi élelmiszer-kereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai

Dr. Gyöngyösy Zoltán

Palancsa Attila

A turizmus társadalmi–kulturális hatásainak vizsgálata egy ökoturisztikai desztinációban: turisztikai kutatás az Őrségben

Dr. Fábián Attila

Sterbenz Tamás

Korlátozott racionalitás a sportmenedzseri döntésekben

Dr. Szűts István

Szóka Károly

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata : Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra

Prof. Dr. Lett Béla

2006

Szerző
Cím
Témavezető

Dr. Éger Istvánné

A közoktatás szerepe az egészségfejlesztésben

Dr. Lakatos Gyula

Horváth Csanád

A számvitel szerepe a gazdasági rendszerek működésében és fejlődésében

Prof. Dr. Hoós János

Kópházi Andrea

Alkalmazott menedzsment és hatékonyság összefüggései az Erdészeti Részvénytársaságok gyakorlatában

Dr. Herczeg János

2005

Szerző
Cím
Témavezető

Dr. Csengei Gábor

Forrásallokáció és költséggazdálkodás az egészségügyben

Prof. Dr. Gidai Erzsébet

Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Globalizáció és regionalizálódás – pénzügyi folyamatok és kockázatok

Dr. Legotai László

Dr. Hőgye Mihály

Adóigazgatási modellek és reformok – nemzetközi összehasonlítás

Prof. Dr. Hoós János

Karner Cecília

Gazdálkodás az egészségügyben különös tekintettel a kórházak finanszírozására

Prof. Dr. Gidai Erzsébet

Svéhlik Csaba

Kihívások és trendek a világ autógyártási struktúrájában

Dr. Andrássy Adél

Szabóné Pataki Eszter

Közigazgatásunk és a marketing (hiányzó) kapcsolata

Dr. Hoós János

Vágyi Ferenc Róbert

Számviteli és adópolitikai összefüggések Magyarországon a vállalkozások és az államháztartás szemszögéből 1988. és az EU-csatlakozás közötti időszakban

Dr. Lentner Csaba